Aktualności 2018-07-03T16:24:13+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy – 13 grudnia 2018

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 13 grudnia 2018 r. (tj. czwartek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. [...]

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej – 10 grudnia 2018

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej - 10 grudnia 2018 Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Gminy Koniusza informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 8:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, 3. Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027, 4. [...]

„DOBRY CZAS na Biznes – KOM2” realizowany w powiecie proszowickim

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A (MARR S.A) rozpoczęła III nabór do projektu „DOBRY CZAS na Biznes – KOM2” realizowany w powiecie proszowickim, miechowskim, bocheńskim, myślenickim, wielickim, krakowskim oraz na terenie miasta Krakowa. Program jest skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, w tym emerytów, rencistów oraz kobiet na urlopie wychowawczym, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. Każdy kandydat zakwalifikowany do projektu może liczyć na kwotę dofinansowania [...]

III Sesja Rady Gminy – 29 listopada 2018

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że III Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 29 listopada 2018 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek 7. Uchwały w sprawie:    a) przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami [...]

XLVI Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 18 października 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLVI Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 18 października 2018 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Uchwały w sprawie: a) wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/226/2014 Rady [...]

Posiedzenie komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, - Rewizyjnej, informują, że w dniu 9 października 2018 r. (tj. wtorek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku [...]

Informacje dla organizacji pozarządowych

Znasz organizację pozarządową, dzięki której świat wokół nas staje się lepszy? Zgłoś ją do Nagrody „Kryształy Soli” Dzięki nagrodzie „Kryształy Soli” możemy docenić ich pracę, zaangażowanie i podziękować im za działalność na rzecz innych, a także pokazać ich codzienny wysiłek. Nagroda pozwala również wzmocnić wizerunek organizacji w świadomości mieszkańców. W tegorocznej edycji najlepsza organizacja pozarządowa z Małopolski zostanie uhonorowana nagrodą Grand Prix oraz otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5 tys. zł ufundowaną przez Małopolską [...]

Informacja dla przedsiębiorców sprzedających alkohol

Informacja dla przedsiębiorców sprzedających alkohol Urząd Gminy Koniusza przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września upływa termin wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpłaty ww. III raty należy dokonać w kasie w Urzędzie Gminy Koniusza, najpóźniej do 28 września 2018 r. (piątek) do godziny 15.00. Wpłaty można dokonać również przelewem na numer konta bankowego 93 8597 0001 0040 0400 0488 0002.  W tytule przelewu należy [...]

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO ZIELONA Z DNIA 17.09.2018 r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO ZIELONA Z DNIA 17.09.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Zielona, że po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu wykonano powtórne badania laboratoryjne. Próbki wody pobrane ze stałych punktów poboru wodociągu publicznego Zielona nie wykazały przekroczeń mikrobiologicznych wody.

XLV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 13 września 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 13 września 2018 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Informacja z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2018 roku. 8. Uchwały w sprawie: [...]

Trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego

150 zadań – z tylu projektów obywatelskich Małopolanie wybiorą jeden, na który oddadzą swój głos w III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Głosowanie rusza już 10 września i potrwa do 5 października. W tym roku na realizację zwycięskich inicjatyw Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył aż 8 mln zł. Znamy wyniki weryfikacji formalnej projektów w trzeciej odsłonie Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Ze 195 zdań, które łącznie zgłosili mieszkańcy regionu aż 150 zostanie dopuszczonych [...]

Posiedzenia Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, - Rewizyjnej, informują, że w dniu 6 września 2018 r. (tj. czwartek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. [...]

Dzień Otwarty – Oddział Ginekologiczno-Położniczy – Szpital w Proszowicach

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Koniusza do wzięcia udziału w Dniu Otwartym Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków, który odbędzie się 15 września 2018 r. w Szpitalu w Proszowicach w godzinach 10:00 - 12:00. W programie: zwiedzanie traktu porodowego bezpłatne badania: KTG, CTK, glukoza we krwi konsultacje z anestezjologami spotkanie z certyfikowanym doradcom laktacyjnym wykład na temat łagodzenia bólu porodowego i zapoznanie z metodami stosowanymi w szpitalu informacje na temat pozyskiwania i przechowywania [...]

Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli

Gmina Koniusza podpisała umowę na dostarczenie 10 oczyszczaczy powietrza do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu naszej Gminy. Oczyszczacze zostaną przekazane placówkom nieodpłatnie na własność, zaraz na początku roku szkolnego. Placówki, które otrzymają oczyszczacze: 1. Przedszkole Wierzbno, 2. Przedszkole Wierzbno oddział w Posądzy, 3. Przedszkole Wierzbno oddział w Biórkowie Wielkim, 4. Przedszkole Niegardów 5. Przedszkole Niegardów z oddziałem w Piotrkowicach Małych; 6. Oddział Przedszkolny przy szkole w Biórkowie Wielkim, 7. [...]

Projekt “Moja praca”

Miło nam poinformować, że Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie rozpoczęła realizację Projektu „Moja praca” . Celem Projektu jest poprawa sytuacji, poprzez aktywizację społeczną i zawodową, osób po 30. roku życia pozostających bez pracy, tj. bezrobotnych/biernych zawodowo. Do wzięcia udziału w Projekcie szczególnie zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami oraz 50+. W ramach Projektu organizowane będą kursy zawodowe dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego Uczestnika, które kończą się egzaminami dającymi [...]

ZARZĄDZENIE NR 53/2018 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 8 sierpnia 2018 r.

G.6810.20.2017 G.6845.8.2018 ZARZĄDZENIE NR 53/2018 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 8 sierpnia 2018 r. W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Koniusza przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny oraz do dzierżawy na okres do 3 lat Na podstawie art. 30 ust.2 pkt . 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) na [...]

Nabór do projektu „ DOBRY CZAS na Biznes – KOM2” realizowanego w powiecie proszowickim

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A (MARR S.A) rozpoczęła II nabór do projektu „ DOBRY CZAS na Biznes – KOM2” realizowanego w powiecie proszowickim, miechowskim, bocheńskim, myślenickim, wielickim, krakowskim oraz na terenie miasta Krakowa. Program jest skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, w tym emerytów, rencistów oraz kobiet na urlopie wychowawczym, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. Każdy kandydat zakwalifikowany do projektu może liczyć na kwotę [...]

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 10 sierpnia 2018 r.

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 10 sierpnia 2018 r. Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 10 sierpnia 2018 r. ( tj. piątek), o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Uchwała w sprawie zmiany budżety gminy [...]

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r., w terminie od 1 sierpnia [...]

Sprawozdanie z okresowych badań wody pitnej 

Sprawozdanie z okresowych badań wody pitnej Szanowni Państwo, w miesiącu lipcu zostały wykonane kolejne kontrolne badania wody pitnej dostarczanej przez wodociąg na terenie Gminy Koniusza. Próbki zostały pobrane w D.P.S. Łyszkowice, Przedszkolu w Wierzbnie i z prywatnej posesji w Piotrkowicach Małych, co odpowiada ujęciom wody Polekarcicach, Zielonej i Chorążycach. Poddane badaniom próbki wody spełniają wszelkie określone normy, a co za tym idzie woda jest zdatna do spożycia przez ludzi. Pełne [...]

XLIII Sesja Rady Gminy Koniusza – 31 lipca 2018

XLIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 31 lipca 2018 r. Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 31 lipca 2018 r. ( tj. wtorek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji, Interpelacje i wnioski Radnych, Wnioski Sołtysów, Wnioski Kierowników Jednostek, Uchwały w sprawie: a) miejscowego planu zagospodarowania [...]

Informacje dla mieszkańców biorących udział w Partnerskim Projekcie Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego

Informacje dla mieszkańców biorących udział w Partnerskim Projekcie Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym zakończone zostało telefoniczne informowanie mieszkańców biorących udział w Partnerskim Projekcie Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego. W związku z sezonem urlopowym i nieobecnością części osób nie zostanie zorganizowane spotkanie ze wszystkimi uczestnikami projektu. Wszelkie informacje zostaną udzielone każdemu z uczestników indywidualnie. Prosimy wszystkie osoby, które otrzymały [...]

Informacje na temat suszy

Informacje dla rolników - susza Urząd Gminy w Koniuszy, informuje, iż zgodnie z raportem nr 6 Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach, który prowadzi monitoring suszy – na terenie Gminy Koniusza susza nie występuje.  

Wiktoria Król z Łyszkowic wraz z koleżankami z klubu zdobyła Mistrzostwo Polski!

Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Jest nam niezmiernie miło poinformować, że mieszkanka naszej gminy - Wiktoria Król z Łyszkowic wraz z koleżankami z klubu zdobyła Mistrzostwo Polski w pływaniu w sztafecie, jednocześnie ustanawiając nowy rekord Polski na Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych. Wiktoria na tych Mistrzostwach Polski zdobyła 3 medale (2 brązowe i 1 złoty) w sztafetach oraz zakwalifikowała się do 4 finałów A. Jej indywidualne największe osiągnięcie to 4. [...]

Informacje na temat planowanych posiedzeń Komisji Rady Gminy

Informacje na temat planowanych posiedzeń Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, - Rewizyjnej, informują, że w dniu 19 lipca 2018 r. (tj. czwartek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem [...]

Informacja dla rolników na temat suszy – MUW

Informacja dla rolników na temat suszy. W związku z przekazanym przez Urząd Gminy Koniusza wnioskiem o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w załączeniu przekazujemy pismo otrzymane z Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wraz z mapami gleb I i II kategorii podatności na suszę występujących na terenie Gminy Koniusza. Ponadto Urząd Gminy w Koniuszy informuje, iż z [...]

Informacje na temat programu DOBRY START – 300+

Informacje na temat programu DOBRY START - 300+ Szanowni Państwo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy informuje, iż od dnia 1 lipca 2018 r można składać przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną wnioski o świadczenie Dobry Start -300+. Od dnia 1 sierpnia do 30 listopada 2018 r wnioski można składać w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniuszy. Szczegółowe informacje o projekcie Dobry Start można uzyskać: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/ [...]

Rozmowy na temat POZ w Niegardowie

Rozmowy na temat POZ w Niegardowie Wójt Gminy Koniusza Wiesław Rudek spotkał się z Naczelnym Lekarzem Szpitala w Proszowicach Dr hab. n. med. Krzysztofem Tomaszewskim. Rozmowy dotyczyły POZ w miejscowości Niegardów. Profesor Tomaszewski zapewnił, że Szpital czyni wszelkie kroki, aby zapewnić odpowiednią opiekę medyczną i dostępność lekarzy w ośrodku. Planowane jest zatrudnienie dodatkowego lekarza i pielęgniarki. Jak tylko będziemy mieć nowe informacje od razu je Państwu przekażemy. fot. Szpital w Proszowicach [...]

Zagrożenie suszą rolniczą – Komunikat nr 5 IUNiG w Puławach

Dnia 04.07.2018 ukazał się Raport Nr5 Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznastwa w Puławach dotyczący wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski.  Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie, na terenie Gminy Koniusza nie występuje zagrożenie suszą w żadnej z upraw.  Jednocześnie przypominamy ,że został złożony przez Wójta Gminy Koniusza wniosek do Wojewody Małopolskiego, o powołanie komisji ds. oszacowania szkód spowodowanych suszą na terenie Gminy Koniusza. Wraz z wnioskiem zostały także złożone wszystkie wnioski, [...]

Dofinansowanie na ekologiczne rozwiązania dla firm

Chcesz zainwestować w ekologiczne rozwiązania w Twojej firmie? Zamierzasz zwiększyć efektywność energetyczną przedsiębiorstwa? Teraz masz szansę zrealizować swoje plany, a na ich realizacje otrzymać dofinansowanie z RPO. Do końca wakacji, a dokładnie do 28 sierpnia br., potrwa nabór wniosków w ramach nowego konkursu, który pozwoli małopolskim firmom być bardziej eko. W ogłoszonym niedawno konkursie dofinansowane zostaną m.in. projekty zakładające poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw, poprzez głęboką modernizację energetyczną obiektów czy zastosowanie technologii efektywnych energetycznie. Na dotację mogą [...]

Informacje dla rolników na temat suszy – WAŻNE!

Informacje dla rolników na temat suszy - WAŻNE! Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu wczorajszym tj. 04.07.2018 został złożony przez Wójta Gminy Koniusza wniosek do Wojewody Małopolskiego, o powołanie komisji ds. oszacowania szkód spowodowanych suszą na terenie Gminy Koniusza. Wraz z wnioskiem zostały także złożone wszystkie wnioski, które trafiły do tej pory do Urzędu Gminy w Koniuszy od rolników. Poniżej zamieszczamy komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie dotyczący [...]

OCZYSZCZACZE POWIETRZA DLA PRZEDSZKOLI

OCZYSZCZACZE POWIETRZA DLA PRZEDSZKOLI   Do przedszkoli na terenie całej małopolski trafią oczyszczacze powietrza ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Oczyszczacze trafią do tych gmin które wyraziły chęć ich otrzymania. Do Gminy Koniusza trafi aż 10 takich urządzeń - największa liczba pośród gmin Powiatu Proszowickiego. Zostaną one umieszczone w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Oczyszczacze będą przekazane placówką nieodpłatnie na własność.   Mimo, że obecnie poza sezonem grzewczym jakoś powietrza w [...]

INFORMACJA dla osób posiadających nieruchomość o powierzchni powyżej 3500 m2 – Państwowe Gospodarstwo  Wodne “Wody Polskie”

INFORMACJA dla osób posiadających nieruchomość o powierzchni powyżej 3500 m2 - Państwowe Gospodarstwo  Wodne "Wody Polskie"  Konsekwencją realizacji prawa wodnego i zasady zwrotu kosztów jest opracowanie  w nowej ustawie katalogu usług wodnych, do którego wprowadzono regulacje dotyczące opłat, mające, zgodnie z założeniem, zastąpić dotychczasowe uregulowania obowiązujące w tym zakresie na gruncie przepisów Prawa ochrony środowiska. Wprowadzony w prawie wodnym katalog usług wodnych oraz opłat za te usługi stanowi jeden z [...]

Ogłoszenie  Wójta Gminy Koniusza  z dnia 2 lipca 2018 r.

Or. 524.2.2018 Koniusza, dnia 2 lipca 2018 r. Ogłoszenie  Wójta Gminy Koniusza  z dnia 2 lipca 2018 r. o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2018 roku. Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia [...]

Relacja z XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Koniusza

Relacja z XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Koniusza Szanowni Państwo, poniżej publikujemy nagranie z przebiegu XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Koniusza, która miała miejsce 28.06.2018. Ponadto informujemy, że wszystkie nagrania będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy w Koniuszy – w zakładce: Urząd Gminy -> Rada Gminy -> Nagrania z Sesji Rady Gminy Koniusza

Nowa strona internetowa

Nowa strona internetowa Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym rozpoczęła działanie nowa strona internetowa Urzędu Gminy w Koniuszy. Naszym celem jest aby stała się ona łatwo dostępnym źródłem informacji dla wszystkich mieszkańców. Jak wspominaliśmy wcześniej planujemy rozszerzyć politykę informacyjną Urzędu Gminy za pośrednictwem internetu i nowa strona wpisuje się właśnie w te działania. Podkreślamy, że wszystkie nowe rozwiązania staramy się przygotowywać z myślą o mieszkańcach naszej gminy, więc jeśli mają Państwo [...]

INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU Z PODDZIAŁANIA 4.1.1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU Z PODDZIAŁANIA 4.1.1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH   Urząd Gminy Koniusza, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu z Poddziałania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. montaż: – Instalacji solarnych ( panele fotowoltaiczne oraz solary) – Pomp ciepła – Kotłów na pellet przekazuje poniżej wzór umowy przygotowany przez Lidera projektu tj. Gminę Kocmyrzów- Luborzyca. Umowy te przeznaczone są dla [...]

SESJA RADY GMINY – 28.06.2018

SESJA RADY GMINY – 28.06.2018 Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 czerwca 2018 r. ( tj. czwartek), o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025. Odpowiedź na interpelacje i wnioski Radnych. Sprawy bieżące i wolne [...]

ZARZĄDZENIE NR 36/2018 W SPRAWIE: PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KONIUSZA PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA I DZIERŻAWY

ZARZĄDZENIE NR 36/2018 W SPRAWIE: PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KONIUSZA PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA I DZIERŻAWY W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność  Gminy Koniusza przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy Na podstawie art. 30 ust.2 pkt . 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz.994 z późn. zm.), art. 35 ust.1 i [...]

ARiMR – Zaproszenie na szkolenie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zaprasza Na szkolenie dotyczące warunków ubiegania się o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na działania: 1.”Restrukturyzacja małych gospodarstw” (termin naboru wniosków od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r) 2.”Premia dla młodych rolników” (termin naboru wniosków od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r.) 3. “Modernizacja gospodarstw rolnych” Szkolenie odbędzie się 13.06.2018 (środa) o godzinie 10.00 w UMiG Proszowice ul. 3 Maja 72 (sala nr 8)

Informacje na temat suszy

Informacje na temat suszy Zagrożenie suszą rolniczą dla upraw ustalane jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Pomimo widocznych objawów braku wody, szacowanie szkód związanych z suszą jest możliwe dopiero po potwierdzeniu w raporcie wydanego przez Instytut stanu zagrożenia/wystąpienia suszy. W Gminie Koniusza według aktualnego komunikatu susza występuje w uprawach: – zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek na glebach kategorii I, które to stanowią 0,07% gruntów ornych w gminie czyli tylko 4,75 hektara, [...]

Kolejne obiekty w Gminie Koniusza – Otwarte Strefy Aktywności.

Otwarte strefy aktywności Bardzo miło jest nam poinformować, iż Gmina Koniusza otrzymała dofinansowanie w kwocie 150.000,00zł na budowę Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej w ramach projektu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowościach Piotrkowice Małe, Gnatowice, Karwin, Koniusza oraz Wierzbno. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: • urządzenia siłowni zewnętrznej, • sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, • strefa relaksu i gier, • zagospodarowanie zieleni. Otwarte [...]

Urząd Gminy w Koniuszy