Aktualności2018-07-03T16:24:13+00:00

Zaproszenie na webinarium

Szanowni Państwo! W związku z panującą sytuacją i trudnym położeniem wielu firm, Agencja marketingowa NPROFIT wraz z platformą Teardeals oraz partnerem strategicznym Adshock, po raz drugi będzie prowadzić kampanię społeczną dla przedsiębiorców #bądźwidoczny. Zapraszamy Państwa do udziału w naszym webinarium, które odbędzie się 29 września 2021 roku – dotyczyć będzie kampanii Google Ads dla e-commerce – sklepów internetowych I tego jak za pomocą kampanii zwiększyć sprzedaż. Więcej informacji pod linkiem: [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy informuje,  że w dniu 23 września 2021 r. (tj. czwartek) o godzinie  8:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Wyjazd Komisji w teren – opracowanie planu pracy remontów, napraw bieżących dróg na 2021 rok, Sprawy [...]

Informacja dot. przydatności do spożycia wody w części miejscowości Koniusza

W części wodociągu publicznego na terenie miejscowości Koniusza, doszło do przekroczenia parametrów mikrobiologicznych dla wody pitnej. W związku z tym Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia (po jej wcześniejszym przegotowaniu). Konserwator sieci niezwłocznie podjął działania naprawcze, które zostały szczegółowo opisane poniżej. Jednocześnie informujemy, że problem ten dotyczy tylko krótkiego odcinka wodociągu "od hydroforni", a nie całości sieci wodociągowej. Woda podawana z ujęć spełnia [...]

XXVIII Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA   Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXVIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 9 września 2021 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koniusza za pierwsze półrocze 2021 [...]

Konsultacje społeczne drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Konsultacje społeczne drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej Ten etap konsultacji społecznych dokumentu  potrwa od 30 lipca do 15 września 2021 r. Wszelkie opinie, sugestie, komentarze i uwagi można zgłaszać poprzez formularz zamieszczony na poświęconej konsultacjom stronie, na portalu gov.pl: https://gov.pl/web/wprpo2020, na której znajduje się webankieta: #konsultacje .    

Uwaga ! Uwaga ! Wojewódzki Urząd Pracy przedłuża rekrutację do projektu Łap skilla!

Uwaga ! Uwaga ! Wojewódzki Urząd Pracy przedłuża rekrutację do projektu Łap skilla! Mamy jeszcze wolne miejsca dla osób młodych, pracujących w wieku 18 - 24 lata. Chcesz więcej zarabiać? Awansować? Nie zwlekaj z decyzją, zgłoś się do projektu i zgarnij do 7.545.00 zł.  dofinansowania na szkolenia i kursy. Rekrutacja potrwa do wyczerpania limitu miejsc. Warto się pospieszyć! Więcej znajdziesz na stronie: Łap skilla! - projekt dla młodych pracujących (pociagdokariery.pl)

Pikniki rodzinne

Już w tą niedzielę - 22 sierpnia 2021 r., zapraszamy na pikniki rodzinne, które odbędą się na terenie Gminy Koniusza.  Liczne atrakcje czekają na Państwa, w Wierzbnie, Polekarcicach oraz Dalewicach na placach przy remizach OSP. Każdy znajdzie coś dla siebie - nie zabraknie atrakcji dla dzieci (gier, zabaw, animacji, dmuchańców), poczęstunku w formie grilla oraz orzeźwiających lodów. Ponadto przygotowano wystawy tematyczne i pokazy ratownictwa. Na chętnych będą czekać również zawody [...]

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Szanowni Mieszkańcy Gminy Koniusza Przypominamy iż trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań  Zachęcamy do wyboru jednej z 4 metod spisu:    Czekanie może kosztować nawet 5 tys. zł! Dlaczego tak ważne jest, aby spisać się jak najszybciej i nie czekać z tym do ostatniego dnia spisu? Jeśli przegapimy termin i przypomnimy sobie o spisie już po jego zakończeniu, popełniamy wykroczenie. A to może oznaczać grzywnę - jej wysokość zależy [...]

O pomocy dla rolników – ogólnopolski webinar już w połowie lipca!

O pomocy dla rolników - ogólnopolski webinar już w połowie lipca! Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają rolników do udziału w darmowym internetowym webinarium, które odbędzie 15 i 16 lipca 2021 r o godz. 11. Spotkanie rozłożone zostało na dwa dni, aby umożliwić jak największej grupie rolników skorzystanie z tej formy edukacyjnej. W [...]

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024. [...]

Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych

Dnia 1 lipca 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.) Pan Wiesław Rudek – Gminny Komisarz Spisowy w Koniuszy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego [...]

Zapytanie ofertowe na zadanie realizowane pn: DOSTAWA WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W POSĄDZY

Zadanie realizowane w ramach Projektu: ,,Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Koniusza” dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Koniusza, 22.06.2021 roku PU.1.2021 Wszyscy zainteresowani postępowaniem Zapytanie ofertowe na zadanie realizowane pn: DOSTAWA WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W POSĄDZY   1. Zamawiający: Gmina Koniusza, z siedzibą: 32-104 Koniusza 55 e-mail: gmina@koniusza.pl Do niniejszej procedury zastosowano zasadę rozeznania rynku, zgodną z [...]

Informacja o badaniach archeologicznych.

Zgodnie z prośbą Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego – pismo znak: IAr.4620.9.2.2021 BK z dnia 31.05.2021 roku, informujemy, że od drugiej połowy roku 2021 do roku 2025 w terminach niekolidujących z pracami rolnymi i prawidłową wegetacją roślin, na terenie pól uprawnych w miejscowościach Dalewice i Rzędowice Gmina Koniusza, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego planuje przeprowadzenie powierzchniowych badań archeologicznych i nieinwazyjnych badań geofizycznych. Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Koniusza: www.koniusza.pl, BIP oraz przekazując [...]

Kierunek Kariera otwarty dla osób z wyższym wykształceniem

Kierunek Kariera otwarty dla osób z wyższym wykształceniem Pracujesz? Masz wykształcenie wyższe?  Chcesz dowiedzieć się jakie kompetencje ogólne warto rozwijać?  Nauczyć się języka obcego? Profesjonalnie zarządzać projektami? Zdobyć kompetencje cyfrowe lub z zakresu mobilności?  Jeśli tak, to mamy dla Ciebie ciekawą ofertę.  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”, w którym już 14 czerwca o godzinie 10.00 ruszamy z rekrutacją dedykowaną osobom z wyższym wykształceniem. Specjalnie dla tej grupy [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXVIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 17 czerwca 2021 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Koniusza za rok [...]

Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy przypomina iż 1 czerwca 2021 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+. W związku z tym do dnia 30.06.2021 r należy złożyć nowy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w celu kontynuacji wypłacanego  świadczenia. Informujemy również, że Świadczenie Wychowawcze 500+  nie jest przyznawane automatycznie i wymaga złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.  Wnioski można składać zarówno w formie elektronicznej, [...]

Wnioski w sprawie szkód spowodowanych w uprawach rolnych

W związku z wystąpieniem w ostatnich dniach niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (opady gradu i nawalnego deszczu), które spowodowały szkody w uprawach rolnych, informujemy, że gospodarstwa rolne, które poniosły straty w związku z gradobiciem mogą składać wnioski do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Urzędu Gminy o powołanie Komisji Wojewódzkiej ds. szacowania strat. Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (Załącznik nr I). W zależności [...]

Komisje Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, -  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji informują,  że w dniu  10 czerwca 2021 r. (tj. czwartek) o godzinie  1000 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w [...]

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU – 800 137 200

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU - 800 137 200  Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 –  otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.  Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski  Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna: poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli: od poniedziałku do piątku w [...]

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2020 ROK

  ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2020 ROK   Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) Wójt Gminy Koniusza przedstawia Radzie Gminy w Koniuszy Raport o stanie Gminy Koniusza za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta [...]

Czujniki tlenku węgla – akcja profilaktyczna

Co roku, mimo profilaktyki i akcji informacyjnych prowadzonych w całej Polsce czad zbiera swoje śmiertelne żniwo. Przypadki zatrucia tlenkiem węgla zdarzają się także w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Aby choć trochę zniwelować to zagrożenie, druhowie z OSP Polekarcice, wraz z Urzędem Gminy Koniusza przeprowadzili akcję profilaktyczną w ramach, której przekazano 20 czujników tlenku węgla, które trafiły do mieszkańców gminy Koniusza. Urządzenia te przekazano osobom samotnie gospodarującym, starszym i niepełnosprawnym. Mamy nadzieję, [...]

Modernizacja budynku przedszkola w Posądzy

  Zakończone zostały prace remontowe w budynku przedszkola w Posądzy. Dzięki przeprowadzonemu remontowi dzieci mają do dyspozycji nowoczesne, bezpieczne i przestronne przedszkole. Ta inwestycja to efekt racjonalnego spojrzenia na potrzeby mieszkańców i możliwości samorządu w zakresie systemu edukacji przedszkolnej i szkolnej. Efekt realizacji tego projektu, to nie tylko większa ilość miejsc w przedszkolu i lepsze warunki dla dzieci, ale także zupełnie nowa placówka na terenie gminy Koniusza, jaką jest Żłobek [...]

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę w maju

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę w maju. Jeżeli zadzwoni do Ciebie rachmistrz spisowy, zobaczysz na ekranie swojego telefonu numer: 22 828 88 88. Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefonicznie na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie. Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania. Przez cały czas równolegle ze spisem pracownicy statystyki prowadzą liczne badania, wynikające z programu badań statystycznych. Jeżeli [...]

Zapytanie ofertowe

Znak sprawy:  GOPS 4221.1.2021       Koniusza, dnia 18.05.2021 r.   Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z późn..zm.) I. Zamawiający:  Gmina Koniusza Adres do korespondencji: Koniusza 55, 32-104 Koniusza tel. 12 386 91 00, gmina@koniusza.pl zaprasza do złożenia ofert na: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn.: [...]

Zmiana terminu akcji szczepienia lisów wolno żyjących

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że z przyczyn od niego niezależnych uległ zmianie termin akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego i zostanie ona przeprowadzona w dniach od 13 do 21 maja 2021 r. W okresie wykonywania szczepień zaleca się: nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu, kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do [...]

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach: od 7 do 14 maja 2021 r. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie. W okresie wykonywania szczepień zaleca się: nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na [...]

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań 2021.                           Szanowni Państwo, W związku z rozpoczęciem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 i jego wydłużeniem do 30 września br. uprzejmie informujemy, że podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego jest samospis, który polega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym interaktywnego formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl. Spisać można się również na infolinii spisowej [...]

Webinar  „Wsparcie dla liderów społecznych i organizacji pozarządowych na przykładzie wybranych programów”

Webinar  „Wsparcie dla liderów społecznych i organizacji pozarządowych na przykładzie wybranych programów” zaplanowany jest na 5 maja 2021r. o godzinie 10.00 pod adresem  https://tiny.pl/r6qj6  i będzie dostępny dla członków grupy „Inspiracje dla lokalnych liderów. Małopolska”, która powstała z myślą o małopolskich sołtysach, członkach Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych. W programie spotkania: 10.00 – Michał Kądziołka – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Rozpoczęcie, powitanie uczestników i partnerów wydarzenia Kierunek Kariera i Kierunek [...]

Pomóżmy spisać się seniorom

Od 1 kwietnia do 30 września br., zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 poz. 1775, z późn. zm.), na terenie całego kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Dane zebrane podczas spisu służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  29 kwietnia 2021 r. (tj. czwartek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w domu ludowym w Polekarcicach, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Przedstawienie i omówienie wniosków w sprawie udzielenia dotacji z budżetu [...]

Przełączenie numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Od 20 kwietnia 2021 roku mieszkańcy Krakowa, dzwoniąc na numer 998, usłyszą komunikat: „Numer alarmowy 112, proszę czekać na zgłoszenie się operatora”. To bowiem wtedy rozpocznie się w Małopolsce proces przełączania numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się dziś briefing prasowy, na którym omówiono te zmiany. Wzięli w nim udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita, małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. [...]

Webinar: “Sołtysowanie w czasie pandemii”

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarze: Sołtysowanie w czasie pandemii organizowanym przez Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich! 23 kwietnia br. o godz. 19.00 zapraszamy na webinar: Sołtysowanie w czasie pandemii. Wydarzenie będzie rejestrowane i transmitowane na facebookowej stronie Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich: Webinar: Sołtysowanie w czasie pandemii. | Facebook Gośćmi specjalnymi będą:  Pan Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz  Pan Grzegorz Przybyło – Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Nasi eksperci:  Pani Jadwiga [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 19.04.2021 roku (tj. poniedziałek) o godzinie 900  w Urzędzie Gminy Koniusza, sala nr 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy. Omówienie mienia gminnego. Omówienie zagadnień dotyczących: - remont drogi dojazdowej do pól Piotrkowice Wielkie – Dalewice, - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA 

SESJA RADY GMINY KONIUSZA   Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXVI Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany budżetu Gminy Koniusza [...]

Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego  informuje, że w dniu 13 kwietnia 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Informacja na temat Żłobka, Przedszkoli i Szkół z terenu Gminy Koniusza. Rozpatrzenie pisma dotyczącego łączenia klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Koniuszy. Rozpatrzenie pisma w sprawie upamiętnienia Jana Feliksa [...]

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać! Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br. Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania [...]

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory 31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku. Premie dla młodych rolników  To już kolejny – 7. nabór wniosków o bezzwrotne „Premie dla młodych [...]

Od 1 kwietnia do 30 czerwca Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są: mieszkańcy Polski - zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS www.spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy.  Mieszkańcy Gminy Koniusza, którzy nie mogą się spisać we własnym zakresie mogą dokonać samospisu w Urzędzie Gminy [...]

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich. Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.  Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 25 marca 2021 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie: a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. b) [...]

Komunikat dotyczący funkcjonowania Urzędu Gminy w Koniuszy

Komunikat dotyczący funkcjonowania Urzędu Gminy w Koniuszy W związku z wprowadzeniem zaostrzonych obostrzeń na terenie całego kraju i pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, od poniedziałku (tj. 22.03.2021) wprowadzamy zmiany w obsłudze bezpośredniej w Urzędzie Gminy w Koniuszy. Klienci będą obsługiwani z zachowaniem reżimu sanitarnego - pojedynczo i w miarę możliwości załatwienia danej sprawy bez wizyty w budynku Urzędu Gminy. Prosimy wszystkich również o ograniczenie wizyt w siedzibie urzędu i załatwianie jak [...]

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 16 marca 2021 r. o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Znak: Or. 524.3.2021 Koniusza, dnia 16 marca 2021 r.   OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 16 marca 2021 r. o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2021 r.  przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Koniusza z dnia 10 marca 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Koniusza z [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Koniusza

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego -  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,   informują,  że w dniu  18 marca 2021 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu [...]

Egzamin „Małych Strażaków” w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Koniuszy

Egzamin „Małych Strażaków” w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Koniuszy W dniu 11 marca 2021 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Jestem mały - wiem więcej” trwającego od września 2020 r. Podczas jego realizacji uczniowie klasy II a i II b zdobyli umiejętności i wiedzę z zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i sposobu udzielania pierwszej pomocy. „Mali strażacy” mogli sami zmierzyć się z przeprowadzeniem upozorowanej akcji powypadkowej - [...]

Szkolenie e-learningowe pn. „Profile działalności dedykowane dla obszarów górskich i podgórskich”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w organizowanym szkoleniu e-learningowym pn. „Profile działalności dedykowane dla obszarów górskich i podgórskich”. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zaineresowanych tematyką obszarów górskich i podgórskich. Szkolenie odbędzie się w terminie 29.03–23.04.2021 r. na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl. Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/2021 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 10 marca 2021 roku   w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Or. 524.1.2021 ZARZĄDZENIE NR 12/2021 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 10 marca 2021 roku   w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.    Na podstawie art. 30 ust. 1 i [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2021 roku  przez organizacje pozarządowe

Or. 524.2.2021 ZARZĄDZENIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2021 roku  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji [...]

Projekt  ,,Obudź swój potencjał zawodowy” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy

Gmina Koniusza za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy realizuje projekt pod nazwą ,,Obudź swój potencjał zawodowy”, który finansowany jest z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Partnerem w projekcie jest Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” z siedzibą w Chechle.  Projekt skierowany jest do 90 osób (60 osób dorosłych i 30 dzieci zamieszkałych lub uczących się na terenie Gminy Koniusza. Grupę docelową stanowią osoby: zagrożone [...]

Środa z profilaktyką

Serdecznie zapraszamy na cykliczną akcję Narodowego Funduszu Zdrowia, poświęconą profilaktyce chorób i promocji zdrowia. Każda środa to inny, ważny aspekt naszego zdrowia, choć najwięcej z nich poświęconych jest zapobieganiu cukrzycy i otyłości. Akacja przeznaczona jest dla osób w różnym wieku, które chcą zmienić swoje życie na zdrowsze, a także dla tych którzy nie potrafią odnaleźć się w życiu z chorobą. Na stronie akademii NFZ (https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021/) zamieszczone zostały informacje oraz  materiały edukacyjne  (ulotki i krótkie filmy z ekspertami) dotyczące nowotworów głowy [...]

PFRON – program Aktywny Samorząd

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny samorząd”   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Oddział Małopolski PFRON przypomina, że już od 01 marca 2021 roku można złożyć wnioski o dofinasowanie przez Internet, oszczędzając czas, nie wychodząc z domu i nie stojąc w kolejkach.   SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA System Obsługi [...]

Europejski Zielony Ład – spotkanie online 4 marca z Januszem Wojciechowskim – komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Europejski Zielony Ład – spotkanie online 4 marca z Januszem Wojciechowskim – komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów serdecznie zapraszają do udziału w Dialogu Obywatelskim z  Januszem Wojciechowskim – komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią tegoroczna edycja odbędzie się w formie transmisji online. Po szeregu spotkań dotyczących przyszłej [...]

Projekt  ,,Obudź swój potencjał zawodowy” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy

Gmina Koniusza za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy realizuje projekt pod nazwą ,,Obudź swój potencjał zawodowy”, który finansowany jest z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Partnerem w projekcie jest Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” z siedzibą w Chechle.   Projekt skierowany jest do 90 osób (60 osób dorosłych i 30 dzieci zamieszkałych lub uczących się na terenie Gminy Koniusza. Grupę docelową stanowią osoby: [...]

80 mln zł dla przedsiębiorców na fotowoltaikę

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponuje 80 mln zł, w tym 30 mln zł dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego, na inwestycje mające na celu wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. W wsparcie będzie można się starać od 31 marca do 28 maja 2021 roku. Nabór konkursowy (ostatni) zostanie przeprowadzony w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz [...]

Projekt „Absolwent-Praca-Stabilizacja”

Projekt „Absolwent-Praca-Stabilizacja” Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” serdecznie zapraszają studentów i absolwentów szkół wyższych do udziału w projekcie „Absolwent, Praca, Stabilizacja”. Projekt jest adresowany do osób zamieszkujących województwa: śląskie, opolskie i małopolskie, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.  Projekt „Absolwent-Praca-Stabilizacja” to kompleksowe wsparcie niepełnosprawnych studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy. Grupa docelowa Osoby niepełnosprawne posiadające [...]

Jubileusz 50-lecia

23 pary z gminy Koniusza obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość odbyła się w dniach 18-19 lutego 2021r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Polekarcicach. Złoci małżonkowie otrzymali medale przyznane przez Prezydenta RP. Dodatkiem do medali były upominki i dyplomy z życzeniami podpisane przez Wójta Gminy Koniusza Wiesława Rudka, Przewodniczącego Rady Gminy Koniusza Andrzeja Nogiecia oraz Zastępcę Kierownika USC Piotra Jakubasa. Uroczystość odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Lista Jubilatów: [...]

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Akcja Masz Głos pomaga im nawiązać współpracę z lokalną władzą i zaangażować do [...]

Nie dajcie się nabrać – ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców

Nie dajcie się nabrać - ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje o anonimowej osobie, która podając się za pracownika firmy współpracującej z ARiMR, oferuje "pomoc" przy obsłudze wniosku o przyznanie dofinansowania. Ma ona polegać na tym, że jeśli rolnik zapłaci kurierowi 350 zł, to pracownik Agencji sam zadzwoni do wnioskodawcy i zajmie się obsługą jego wniosku. W związku z tym ARiMR ostrzega rolników [...]

Cyberklasa! – Informacje dla 8-klasistów

UWAGA OŚMIOKLASISTO! Jeśli już teraz wiesz, że stać Cię na więcej, że zwyczajna nauka nie rozwinie Twojego potencjału, może warto pomyśleć o szkole ponadpodstawowej i klasie o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”? CYBER.MIL Z KLASĄ - INWESTYCJA W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapewne jesteś uważnym obserwatorem i widzisz, że rozwój i technika pędzą w zastraszającym tempie. Współczesny świat kładzie olbrzymi nacisk na kreatywność i niecodzienność. Ale żeby zaistnieć za kilka jako [...]

Obowiązki posiadaczy zwierząt gospodarskich i towarzyszących

Obowiązki posiadaczy psów USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz.U. 2020, poz. 1421) Art. 56. [Szczepienie przeciw wściekliźnie] 1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od [...]

Żłobek Samorządowy w Wierzbnie.

10 lutego w Gminie Koniusza zainaugurował swoją działalność Żłobek Samorządowy w Wierzbnie. Jest to pierwsza tego typu instytucja w naszej gminie. Inwestycja polegała na przebudowie obiektu dawnego Przedszkola w Wierzbnie i adaptowaniu go na cele żłobka i pozwoliła na uzyskanie 48 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Koszt adaptacji i wyposażenia pomieszczeń wyniósł 666.921,00 zł  z czego 417.050,00 zł pochodzi ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [...]

MŁODZIEŻ SOLIDARNA Z DZIEDZICTWEM

MŁODZIEŻ SOLIDARNA Z DZIEDZICTWEM Obszar tematyczny projektu: Młodzież, rozwój kompetencji społecznych, osoby młode na rynku pracy, Instytucja kontraktująca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  Czas trwania: 01.09.2019-31.12.2021 Projekt finansowany w ramach programu POWER 2014-2020, Numer i nazwa Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. Celem projektu jest rozwój kompetencji społecznych 160 osób młodych poprzez kształtowanie kompetencji zgodnych z klasyfikacją ESCO ułatwiających wejście na rynek pracy. Grupa docelowa projektu to osoby młode [...]

Przedłużony termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

Przedłużony termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych  Informujemy, że Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (LINK)  

Szczepienia – Ważna informacja zmiana numeru telefonu. 

Informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 Ważna informacja zmiana numeru telefonu.  Od dnia 9 lutego 2021 r. informacje i pomoc w sprawach związanych ze szczepieniami można uzyskać w przychodniach, oraz  u Koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19 – działającym w urzędzie gminy lub telefonicznie pod numerem telefonu 734 430 270 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00–15:00.  

Uchwała Antysmogowa – Program Czyste Powietrze – Informacje dla mieszkańców!

Szanowni Państwo, w związku z aktualizacją programu “Czyste Powietrze” bardzo zachęcamy wszystkich mieszkańców z terenu Gminy Koniusza, do wzięcia w nim udziału. Program ten w naszym województwie jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wszelkie informację dotyczące realizacji tego programu, możecie Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy w Koniuszy ( pokój nr. 5 tel. 12 386 91 00 wew. 23). Bardzo nas cieszy fakt zwiększającego się [...]

Ptasia Grypa – komunikat

W związku z wystąpieniem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie działań zapobiegających zagrożeniom wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa małopolskiego, uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców gminy o zgłaszanie Powiatowemu Inspektoratowi Weterynaryjnemu w Proszowicach wszystkich przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi). Zgłoszenia można kierować pod numer telefonu: (12) 386-17-75”

Trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Spis będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. wg stanu na 31 marca 2021 r. godz. 24.00. Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrze – bezpośrednio i [...]

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych Wójt Gminy Koniusza jako Gminy Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.  Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 [...]

Darmowy transport na szczepienia dla osób starszych i niepełnosprawnych

Ważna informacja dla pacjentów niepełnosprawnych, w podeszłym wieku oraz mających trudności w dostępie do punktów szczepień przeciwko COVID-19: Gmina Koniusza zapewnia bezpłatny transport do tych punktów.  Transport jest przeznaczony dla osób: - posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami. - mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).  W tym celu należy [...]

Chcesz rozliczyć PIT w urzędzie? Umów się na konkretny termin. Bezpiecznie i bez kolejek.

Chcesz rozliczyć PIT w urzędzie? Umów się na konkretny termin. Bezpiecznie i bez kolejek. Już 15 lutego Krajowa Administracja Skarbowa udostępni w usłudze Twój e-PIT zeznania podatkowe większości podatników. 85% z nich rozliczy się przez Internet z domu. Osoby, które będą chciały skonsultować tegoroczne rozliczenia osobiście w urzędzie skarbowym KAS zaprasza do rezerwacji wizyty na www.podatki.gov.pl. Wizyty nie trzeba umawiać, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać [...]

III miejsce dla Gminy Koniusza – Powszechny Spis Rolny 2020

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gmina Koniusza zajęła III miejsce w konkursie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w formie samospisu, w trakcie Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Dziękujemy wszystkim rolnikom z terenu naszej gminy, a także osobom zaangażowanym w promocję i przeprowadzenie spisu rolnego - rachmistrzom oraz pracownikom Gminnego Biura Spisowego. To dzięki Waszemu zaangażowaniu możliwe było uzyskanie tego wyróżnienia, a także sprawne [...]

Informacja dotycząca rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli; Terminy rekrutacji; Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Informacja o kontynuacji wychowania przedszkolnego i rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza Kontynuacja edukacji przedszkolnej W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022, tj. od 22 lutego 2021 r. rodzice/opiekunowie dzieci zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 do dyrektora [...]

Konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu możliwe jest za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej, na której znajduje się webankieta: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr.  

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ W GMINIE KONIUSZA

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ W GMINIE KONIUSZA Wójt Gminy Koniusza uprzejmie informuję, że na terenie naszej gminy rusza Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19. Program będzie realizowany w : Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wierzbnie, Wierzbno 2, 32-104 Koniusza, tel. 12 386 92 99 ( rejestracja w godzinach pracy ośrodka ) SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice – tel. 12 386 51 19 (rejestracja w godzinach 10.00 do 12:00 od poniedziałku do piątku) [...]

Przewodniczący Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  14 stycznia 2021 r. (tj. czwartek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXIV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 29 grudnia 2020 r. ( tj. wtorek), o godz. 9:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Uchwały Nr VIII/70/2019 Rady [...]

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł. Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r. Aby móc ubiegać się o pomoc: łączny [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej, informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 r. (tj. środa) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2027. Sprawy bieżące, wolne wnioski. Zakończenie.

Komunikat dotyczący przydatności wody do spożycia na terenie gminy Koniusza (aktualizacja i wyjaśnienia)

Na podstawie ponownych wyników badań laboratoryjnych próbek wody z poszczególnych wodociągów i stosownych decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, informujemy że woda wodociągowa na terenie gminy Koniusza jest zdatna do spożycia i spełnia wszelkie normy w zakresie jej dopuszczenia do użytkowania i spożywania przez ludzi. Stosowną dokumentację w tym zakresie zamieszczamy poniżej. Wyjaśnienia dotyczące poprzednich komunikatów wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, w zakresie przydatności wody [...]

Aktualizacja komunikatu dot. przydatności wody do spożycia na terenie Gminy Koniusza

Poniżej zamieszczamy komunikaty dot. przydatności wody do spożycia na terenie gminy Koniusza, wydane przez "Agrobud" - administratora sieci wodociągowej na terenie gminy Koniusza, a także działań podjętych po wydaniu decyzji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach.   Jednocześnie informujemy, że niezwłocznie po wydaniu decyzji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, o braku przydatności wody do spożycia, sieć została przełączona na ujęcie "Polekarcice".     Informacja dot. ponownych badań [...]

Komunikat dot. przydatności wody do spożycia.

Poniżej zamieszczamy komunikaty dot. przydatności wody do spożycia na terenie Gminy Koniusza, wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach. Jednocześnie informujemy, że natychmiastowo zostały podjęte działania mające na celu doprowadzenie wody pod względem mikrobiologicznym do obowiązujących norm tj. chrolorowanie i płukanie sieci wodociągowej, a także przełączenie na inne ujęcie wody.

30 listopada startuje platforma pomocy dla emigrantów z Białorusi

30 listopada startuje platforma pomocy dla emigrantów z Białorusi Trzy i pół miesiąca po wyborach prezydenckich, a protesty na Białorusi wciąż trwają. Wiele osób czując zagrożenie planuje opuszczenie kraju. Pomocną rękę wyciągamy my – przyjaciele z zachodu. Organizacja ADRA Polska we współpracy z organizacją ADRA Białoruś zapewni kompleksową pomoc psychologiczną, prawną oraz poradnictwo w kwestiach pracy i schronienia poprzez portal internetowy GrupaWsparcia.pl.   Trudne początki emigracji Białorusini przyjeżdżający do Polski [...]

PARTNERSKI PROJEKT BUDOWY INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

  Wójt Gminy Koniusza informuje, że w związku z realizacją projektu pn. PARTNERSKI PROJEKT BUDOWY INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO, istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na następujące instalacje: Solary C.W.U - 3 kolektory płaskie zbiornik 300l (pozostały dwie instalacje) oraz  Centralne Ogrzewanie|Kocioł na Pellet 12kW (3 sztuki) Centralne Ogrzewanie|Kocioł na Pellet 16kW (1 sztuka) Poziom otrzymanego dofinansowania wynosi 60% kwoty netto inwestycji. Koszt instalacji po stronie Mieszkańca: [...]

MAŁOPOLSKI DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ON-LINE 2020

Przed nami obchody Małopolskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Tegoroczne grudniowe obchody będą wyjątkowe! Nie możemy się spotkać i świętować razem, dlatego Małopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do świętowania wirtualnego. W grudniu świętujemy on-line! Nawiązując do Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, przypadającego 3 grudnia po raz kolejny świętować będzie cała Małopolska! W tym trudnym dla nas wszystkich okresie zwróćmy uwagę społeczeństwa na problemy osób z niepełnosprawnościami oraz trudności, z którymi [...]

Wspieraj Seniora – zapraszamy do kontaktu!

Wspieraj Seniora - zapraszamy do kontaktu! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora". Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19. W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia. Usługa wsparcia polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły [...]

Ostatnie dni Powszechnego Spisu Rolnego

Jesteśmy na ostatniej prostej Powszechnego Spisu Rolnego 2020, który kończy się 30 listopada 2020 roku.  Przypominamy, że udział w spisie jest OBOWIĄZKOWY dla rolników. Spisać można się przez Internet lub telefon, ale może także zadzwonić do Państwa rachmistrz telefoniczny. Dokładne informacje na temat sposobów udziału w spisie dostępne są pod adresem: https://bit.ly/338p8Mt Rolniku! Skontaktuj się z naszym Gminnym Biurem Spisowym w celu umówienia rozmowy z rachmistrzem spisowym. Spis rolny odbywa się [...]

Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa

Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa W 2020 r. Województwo Małopolskie ponownie przystąpiło do realizacji projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS",  w ramach którego Gmina Koniusza,  będzie realizować inwestycję, finansowaną z budżetu Województwa Małopolskiego, polegająca na modernizacji boiska sportowego w miejscowości Wierzbno. W ramach inwestycji zostaną wykonane: 1. Prace związane z przygotowaniem terenu pod nową nawierzchnie 2. Ułożenie nawierzchni 3. Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych 4. Modernizacja trybun sportowych 5. Wykonanie tablicy informacyjnej Łączna [...]

Zachęcamy do głosowania w konkursie „Rymowanki dla rolników”

Właśnie dobiegł końca konkurs promujący Powszechny Spis Rolny 2020 wśród najmłodszych dzieci pt. „Rymowanki dla rolników”. Urząd Statyczny w Krakowie postanowił przyznać dodatkową nagrodę, organizując na stronie Facebook US Kraków www.facebook.com/uskrk konkurs na najpopularniejsze nagranie. Swoje głosy można oddawać do 29 listopada do północy.  Dziękujemy wszystkim placówkom przedszkolnym za udział w konkursie. Dziękujemy dzieciom za wykonanie pięknych wierszy i piosenek oraz za czas poświęcony na ich przygotowanie. Dziękujemy także opiekunom grup [...]

Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!

Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji! Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. [...]

Bezpłatne badania mammograficzne

Szanowni Państwo, LUX MED zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne, finansowane przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych. Wyniki realizacji Programu są niestety bardzo niepokojące. Wybuch epidemii koronawirusa i związane z nim wstrzymanie na trzy miesiące pracy mobilnych pracowni mammograficznych przyczynił się do dalszego obniżenia odsetka populacji Pań objętej badaniami. Według stanu na dzień 1 listopada 2020 roku wynosi on zaledwie 34,81 % uprawnionych Polek. Dziękujemy [...]

Konkurs “SKARBY MOJEJ WSI”

  Konkurs dla twórców ludowych z Małopolski "Skarby z mojej wsi". Zachęcamy do udziału w konkursie koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia czy lokalnych artystów z terenu naszej gminy. Szczegóły w regulaminie konkursu.  Jesteś twórcą ludowym lub członkiem zespołu twórców?  Weź udział w konkursie przesyłając pracę w jednej z kategorii: rękodzieło wyrób kulinarny utwór literacki lub muzyczny Praca musi nawiązywać do trwającego Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Pochwal się swoją twórczością i wygraj [...]

Umów rozmowę z rachmistrzem – SPIS ROLNY 2020

Do końca spisu rolnego nie pozostało już wiele czasu, więc rolnicy powinni jak najszybciej wywiązać się z tego obowiązku. Skontaktuj się z naszym Gminnym Biurem Spisowym w celu umówienia rozmowy z rachmistrzem spisowym. Kontakt: Urząd Gminy w Koniuszy tel. 12 386 91 00.  POWSZECHNY SPIS ROLNY 1.09.-30.11.2020 #liczysięrolnictwo Jak się spisać? samospis internetowy na stronie spisrolny.gov.pl, infolinia spisowa pod numerem 22 279 99 99,  punkt spisowy w Urzędzie Statystycznym w Krakowie [...]

XXIII Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 19 listopada 2020 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie: a)przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi  i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: –  Budżetowo – Finansowej, –  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, –  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 12.11.2020 r. /tj. czwartek/  o godz. 900 w Szkole Podstawowej w Glewcu – sala gimnastyczna, odbędzie się posiedzenie ww. Komisji, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli [...]

Umów rozmowę z rachmistrzem – SPIS ROLNY 2020

Do końca spisu rolnego nie pozostało już wiele czasu, więc rolnicy powinni jak najszybciej wywiązać się z tego obowiązku. Skontaktuj się z naszym Gminnym Biurem Spisowym w celu umówienia rozmowy z rachmistrzem spisowym. Kontakt: Urząd Gminy w Koniuszy tel. 12 386 91 00.  POWSZECHNY SPIS ROLNY 1.09.-30.11.2020 #liczysięrolnictwo Jak się spisać? samospis internetowy na stronie spisrolny.gov.pl, infolinia spisowa pod numerem 22 279 99 99,  punkt spisowy w Urzędzie Statystycznym w Krakowie [...]

KONKURS „Aktywni rolnicy w Małopolsce”

Do 20 listopada br. trwa kolejny konkurs związany z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 – „Aktywni rolnicy w Małopolsce”, którego organizatorem jest Urząd Statystyczny w Krakowie.    Rolnicy poprzez udział w spisie rolnym dają możliwość promocji swojej gminy. Do nagrody zostanie wytypowana gmina o najwyższym udziale spisanych gospodarstw w dniu 20 listopada. Nagrodą w konkursie będzie artykuł o gminie, który oprócz podkreślenia zaangażowania mieszkańców w spis rolny, będzie zawierał ogólne informacje [...]

W związku z zamknięciem cmentarzy producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych będą mogli  otrzymać pomoc  finansową

W związku z zamknięciem cmentarzy producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych będą mogli  otrzymać pomoc  finansową Pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października – 2 listopada poniosły straty.  Na podstawie projektowanych przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia. Aby skorzystać z takiego [...]

Wynik konsultacji projektu “Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

  Znak: Or.526.6.2020                                                              Koniusza, dnia 30 października 2020 r.       PROTOKÓŁ z dnia 30 października 2020 r. z przebiegu konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"   Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji było składanie opinii, uwag i wniosków do projektu "Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na [...]

POWSZECHNY SPIS ROLNY 1.09.-30.11.2020

To już półmetek spisu rolnego, więc rolnicy powinni jak najszybciej wywiązać się z tego obowiązku.  POWSZECHNY SPIS ROLNY 1.09.-30.11.2020 #liczysięrolnictwo Jak się spisać? samospis internetowy na stronie spisrolny.gov.pl, infolinia spisowa pod numerem 22 279 99 99,  punkt spisowy w Urzędzie Statystycznym w Krakowie ul. Kazimierza Wyki, 31-223 Kraków, punkt spisowy w Twoim Urzędzie Gminy, kontakt z rachmistrzem telefonicznym lub bezpośredni, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Nie dostałeś listu z [...]

Konkurs – “Aktywni rolnicy w Małopolsce”

Biorąc udział w spisie rolnym możecie dodatkowo zapewnić promocję dla swojego regionu, wygrywając artykuł prasowy o gminie, który zostanie opublikowany w prasie i Internecie oraz spot naszego autorstwa, który umieścimy w mediach społecznościowych (FB, Twitter, YouTube). Aby wygrać wystarczy wziąć udział w #PowszechnySpisRolny . Zwycięży gmina o najwyższym udziale spisanych gospodarstw do 20 listopada. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie na stronie: https://bit.ly/34kPLik Formularz spisowy jest dostępny na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl [...]

Komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego

Komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego Szanowni Państwo, Uprzejmie przypominamy wszystkim rolnikom, że od 1 września do 30 listopada br. na terenie całego krajuodbywa się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy - interaktywny formularz dostępny jest pod adresem https://spisrolny.gov.pl. Istnieje także możliwość dokonania spisu telefonicznego (pod numerem infolinii spisowej [...]

Dopłaty 2020: ruszyły wypłaty zaliczek

Dopłaty 2020: ruszyły wypłaty zaliczek Dzisiaj, 16 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok oraz zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW. W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi 15,5 mld zł. Zaliczki w 2020 r. wypłacane będą polskim rolnikom na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie i [...]

Powszechny Spis Rolny

Urząd Gminy w Koniuszy informuje, że na terenie naszej gminy od dnia 1 października  w związku z Powszechnym Spisem Rolnym pracuje 5 rachmistrzów spisowych.    Uprzejmie prosimy rolników o umawianie się na spotkania w celu wypełnienia ankiety lub też  w przypadku obaw o zarażenie Covid-19, o udzielenie rachmistrzom wywiadu telefonicznego.  Podczas połączenia telefonicznego wyświetla się numer 2266......., w przypadku nieodebrania połączenia dostaną Państwo informację sms o treści „dzwonił Twój rachmistrz [...]

XXII Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA     Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 15 października 2020 r. ( tj. czwartek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie: a)zmiany uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 [...]

INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 5 października 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji

Znak: Or.526.5.2020 Koniusza, dnia 5 października 2020 r. INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 5 października 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji   Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Wójt Gminy Koniusza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji [...]

Przedłużony termin naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

Przedłużony termin naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 Do 7 października 2020 r., czyli o tydzień dłużej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie od tych rolników, których gospodarstwa zostały szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19. Do tej pory wpłynęło ponad 148 tys. wniosków, z tego 7,2 tys. w Małopolsce. Pomocą objęci są rolnicy pracujący w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, [...]

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

  „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej   Od lutego 2020 r. na terenie woj. małopolskiego realizowany jest program, w ramach którego Lubelska Fundacja Rozwoju udziela preferencyjnych pożyczek dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.   Z pożyczki skorzystać mogą: studenci ostatniego roku studiów wyższych, poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,  [...]

UWAGA KONKURS – „PIŁKA W GRZE”

UWAGA KONKURS – „PIŁKA W GRZE” Zachęcamy małopolskich rolników do wzięcia udziału w konkursie “Piłka w grze” organizowanym przez Urząd Statystyczny w Krakowie, zaś gminy do promowania konkursu i samospisu internetowego. Rolnicy trzech gmin z województwa małopolskiego, którzy spiszą się najliczniej w formie samospisu do 16 października wywalczą zestaw piłek dla szkół w zwycięskich gminach. Aby wziąć udział w rywalizacji konkursowej nie trzeba się rejestrować, wystarczy że rolnicy spiszą się [...]

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek: według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej: 3 sztuk samców gatunku [...]

Informacja o zebraniu z rodzicami dzieci, przyjętych do Samorządowego Żłobka w Wierzbnie.

Informacja o zebraniu z rodzicami dzieci, przyjętych do Samorządowego Żłobka w Wierzbnie. Szanowni Rodzice, Informuję, że w dniu 17.09.2020r., o godz. 18 00 , odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do Samorządowego Żłobka w Wierzbnie. Spotkanie odbędzie się w budynku Samorządowego Przedszkola w Posądzy, Posadza 94, wejściem z tyłu budynku. Ze względu na COVID-19, bardzo proszę o przybycie na spotkanie tylko jednego z rodziców w maseczce, bez dzieci. Dyrektor Żłobka Angelika Wiśniewicz

Zgłoś zadanie do BO Małopolska i zmień swoją okolicę!

  Zgłoś zadanie do BO Małopolska i zmień swoją okolicę! 1 września wystartował nabór zadań do 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy Małopolski mają czas do połowy października, żeby złożyć zadanie i zebrać wymagane 30 podpisów poparcia. Na najlepsze zwycięskie zadania Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w sumie 12 mln zł. Masz pomysł na inicjatywę, która spodoba się mieszkańcom Twojego powiatu? Chcesz, żeby udało się wreszcie rozwiązać jakiś problem społeczny? [...]

#bądźwidoczny

Korzyści dla firm Z początkiem lipca ruszyła ogólnopolska kampania #bądźwidoczny, której celem jest pomoc przedsiębiorcom wyróżnić się w Internecie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Agencja NPROFIT, która od ponad dziesięciu lat specjalizuje się w pozycjonowaniu i reklamie internetowej. Partnerem w ramach prowadzonej inicjatywy jest poznańska uczelnia Collegium Da Vinci. - Na co dzień służymy naszym Klientom wiedzą, doświadczeniem i czasem. Jednak warto zachować się solidarnie i wesprzeć tych, którzy niekiedy mają mniej [...]

Proteza, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym – złóż wniosek przez SOW!

Proteza, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym - złóż wniosek przez SOW! Termin mija 31 sierpnia br. Oddział Małopolski PFRON przypomina, że w ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia br. osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z takich form wsparcia jak np. dofinansowanie kosztów: - zakupu sprzętu elektronicznego, - oprzyrządowania do posiadanego samochodu, - uzyskania prawa jazdy, - zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, - utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego [...]

150 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia. To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Ze względu na popularność [...]

XX Sesja Rady Gminy Koniusza

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713/,  Przewodniczący Rady Gminy w Koniuszy zwołuje XX Sesję Rady Gminy Koniusza, na dzień 30 lipca 2020 r. /tj. czwartek/ o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i [...]

OGŁOSZENIE o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Samorządowego Żłobka  w Wierzbnie

GZEAS- 490-1/20 Zarządzenie nr  60/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Samorządowego Żłobka w Wierzbnie  oraz ustalenie składu komisji konkursowej. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz.713) w zw. z 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. [...]

Projekt „Proaktywni z POWER-em”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Proaktywni z POWER-em” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dlaczego warto skorzystać? • Dzięki udziałowi w projekcie masz możliwość odbycia płatnego stażu i otrzymania zatrudnienia po jego zakończeniu • Możesz wybrać interesujące Cię szkolenie – dokładnie takie na jakim Ci zależy • W ramach projektu weźmiesz udział w warsztatach uczących technik autoprezentacji oraz otrzymasz profesjonalne wsparcie stylisty • Pomożemy Ci przygotować [...]

Cudze chwalicie, swego nie znacie… Fundusze Europejskie wspierają Małopolską turystykę

„Fundusze Europejskie dla turystyki. Odkryj Małopolskę na nowo” - to hasło pierwszej odsłony, letniej kampanii billboardowej promującej Fundusze Europejskie w Małopolsce. Celem kampanii jest dotarcie do mieszkańców regionu z informacją nt. oferty turystycznej, stworzonej na bazie projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz zachęcenie ich do letnich wędrówek i odkrywania Małopolski na nowo. Jest to jeden z elementów długofalowej strategii promocyjnej Funduszy Europejskich realizowanej przez Województwo Małopolskie i zarazem kolejny etap [...]

Małopolska Niania 2.0

  Dokumenty do pobrania:  Regulamin naboru Załącznik nr 1 - Wniosek PDF Załącznik nr 1 - Wniosek DOCX Załącznik nr 2 - Lista gmin Załącznik nr 3 - Wzór promesy Załącznik nr 4 - Wzór umowy o powierzenie grantu Załącznik nr 5 - Wzór umowy uaktywniającej PDF Załącznik nr 5 - Wzór umowy uaktywniającej DOCX Załącznik nr 6 - Wzór rezygnacji

Otwarcie obiektów sportowych przy szkole w Biórkowie Wielkim!

Otwarcie obiektów sportowych przy szkole w Biórkowie Wielkim! Od wtorku 7 lipca otwieramy stadion szkolny dla wszystkich spragnionych możliwości uprawiania sportu i rekreacji na naszym nowym obiekcie. To druga część po placu zabaw udostępniona dla społeczności. Pozostaje jeszcze kort tenisowy na którym trzeba jeszcze zamontować słupki do siatki żeby można było na nim zagrać. Proszę o cierpliwość a tymczasem zapraszam na stadion ! Mamy tu szereg możliwości dla starszych i [...]

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca [...]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”.

Program priorytetowy „Moja woda”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”. Informacje ogólne Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu (uwaga: na dzień składania dokumentów rozliczeniowych wymagane będzie potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie). Finansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, [...]

Wnioski o świadczenie ,,Dobry Start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy informuje że od dnia 1 lipca 2020 r,  można składać online wnioski o świadczenie ,,Dobry Start”  przez: Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.  Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry Start” w wersji papierowej  będzie można składać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniuszy od dnia 1 sierpnia 2020 roku. Jednocześnie przypominamy iż, w tym [...]

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej  Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.  Kto może otrzymać pomoc? Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych; Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.  Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?  Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora; [...]

Program “Moja Woda”

Moja Woda – wsparcie działań realizowanych przez partnerów zewnętrznych Dotyczy przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.). Cel programu Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji [...]

Kończy się czas na złożenie wniosków na „Modernizację w obszarze D”  i „Restrukturyzację małych gospodarstw”

Kończy się czas na złożenie wniosków na „Modernizację w obszarze D”  i „Restrukturyzację małych gospodarstw” W przyszłym tygodniu, 30 czerwca 2020 r., upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw”. By jak najwięcej rolników miało szansę ubiegać się o środki z tych dwóch popularnych programów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, termin tegorocznych naborów przedłużono o miesiąc. Kończy się on we wtorek [...]

POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020 

POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020  #liczysięrolnictwo   W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania [...]

Informacja o ważność zaświadczeń i pełnomocnictw oraz skuteczności dopisania się do spisu wyborców na wybory zarządzone 10 maja 2020 r. względem wyborów zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Informacja o ważność zaświadczeń i pełnomocnictw oraz skuteczności dopisania się do spisu wyborców na wybory zarządzone 10 maja 2020 r. względem wyborów zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  W związku z zarządzonymi na 28 czerwca 2020 r. Wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt Gminy Koniusza informuje, iż zgodnie z przytoczonymi poniżej wytycznymi PKW, co do wydanych na wybory zarządzone 10 maja 2020 r. zaświadczeniami, sporządzonymi aktami pełnomocnictwa, dopisaniami do spisu [...]

XIX Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XIX Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 18 czerwca 2020 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Koniusza za rok 2019”. Podjęcie uchwał w sprawie: a)udzielenia Wójtowi [...]

Informacja o rekrutacji do projektu pn. „Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza”.

Zadanie realizowane w ramach Projektu: Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Informacja o rekrutacji do projektu pn. „Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza”.  Szanowni Państwo, Informujemy, że w ramach realizacji projektu RPMP.08.05.00-12-0112/19 pn. „Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza” od dnia 15.06.2020r. do 15.07.2020r., odbędzie się rekrutacja do przedmiotowego projektu. Rekrutacja odbywać się będzie we wskazanym powyżej terminie przez [...]

Dla rolników: w ARiMR od kilkunastu tysięcy do nawet miliona złotych

Dla rolników: w ARiMR od kilkunastu tysięcy do nawet miliona złotych Dla rolników młodszych i starszych; z większymi i mniejszymi gospodarstwami; na inwestycje w rozwój lub podniesienie po klęskach i zabezpieczenie przed kolejnymi; na nawadnianie i zalesianie; dla tych, co indywidualnie i tych co wolą grupą - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje teraz różnorakie możliwości skorzystania z rolniczych funduszy.   Mała i duża modernizacja Do programów najpopularniejszych wśród małopolskich rolników [...]

POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020 

POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020  #liczysięrolnictwo W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  28 maja 2020 r. (tj. czwartek) o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 06.05.2020 roku (tj. środa) o godzinie 900  w trybie zdalnym odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy. Omówienie mienia gminnego. Omówienie zagadnień dotyczących: - budowy Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Piotrkowice Małe, Gnatowice, Karwin, Koniusza, Wierzbno, - przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy, - remontu drogi [...]

Składanie zadań przeniesione na jesień!

Składanie zadań przeniesione na jesień! W związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o kolejnej zmianie harmonogramu 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Propozycje zadań mieszkańcy będą mogli zgłaszać od 1 września do 15 października 2020 roku. Głosowanie zaplanowano na wiosnę 2021 roku. Pierwotnie nabór zadań do tegorocznej edycji BO Małopolska miał się rozpocząć 1 kwietnia. Dbając jednak o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Zarząd Województwa [...]

Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Wójt Gminy Koniusza Znak:Or.524.9.2020 Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie: odwołania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w 2020 r. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia [...]

Informacja dla mieszkańców uczestniczących w projekcie odnawialne źródła energii dla gmin woj. małopolskiego

Informacja dla mieszkańców uczestniczących w projekcie odnawialne źródła energii dla gmin woj. małopolskiego Szanowni mieszkańcy, Chcielibyśmy poinformować, że kolejny etap do realizacji inwestycji w Państwa gospodarstwach z sukcesem za nami. Zostały wyłonione wszystkie firmy realizujące inwestycje w Projekcie: a. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach Użyteczności Publicznej: Hymon Energy Sp. z o.o. b. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. z o.o. c. Budowa kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych: FLEXIPOWER [...]

XVIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 7 kwietnia 2020 r.

SESJA RADY GMINY KONIUSZA   Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XVIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 7 kwietnia 2020 r. ( tj. wtorek), o godz. 10:00 w formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie  porządku obrad. Przyjęcie  protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie: a)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą  na okres do 3 [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  7 marca 2020 r. (tj. wtorek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z [...]

ARiMR: Po dopłaty sięgnij z domu

ARiMR: Po dopłaty sięgnij z domu Mimo trudności związanych z pandemią koronawirusa, małopolscy rolnicy najlepiej w kraju radzą sobie z wnioskowaniem o dopłaty za 2020 rok. Już ponad 12 tysięcy oświadczeń i wniosków elektronicznych wpłynęło do ARiMR. Oznacza to, że przeszło 10% osób spośród tych, które ubiegały się o płatności w ubiegłym roku, dopełniło formalności. Ważna, szczególnie w sytuacji najnowszych obostrzeń związanych z przemieszczaniem się, jest informacja, że wszyscy uprawnieni [...]

Infolinia dla seniorów

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji. Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00.

Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Koniusza  z dnia 18 marca 2020 r.

    Znak:Or.524.4.2020 Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Koniusza  z dnia 18 marca 2020 r.     w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursach ofert na  realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania  i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w 2020 r. [...]

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa W związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 roku Wójt Gminy Koniusza informuje, iż z dniem 13 marca 2020 roku tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR    PRACA BEZ KONTAKTU Z INTERESANTAMI W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, wprowadziliśmy zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:   ograniczona została możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te [...]

Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Skarbowego w Proszowicach

E-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym   Zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenie dostępu do urzędu skarbowego w Proszowicach ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Ograniczenie dostępu potrwa od 13 do 27 marca 2020 r. Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami.   Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z poprzez e-PUAP i infolinie. Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.pl [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XVII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 19 marca 2020 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Informacja na temat Projektu „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”. 5. Interpelacje i wnioski Radnych. 6. Wnioski Sołtysów. 7. [...]

Informacja Urzędu Skarbowego w związku z koronawirusem

Ogranicz ryzyko zakażenia koronawirusem – skorzystaj z Twojego e-PIT i innych usług elektronicznych Izba Administracji Skarbowej w Krakowie zachęca do kontaktowania się z urzędami skarbowymi na odległość poprzez usługi elektroniczne oraz informację telefoniczną. Każdy małopolski urząd skarbowy uruchomił specjalny telefon, gdzie można dowiedzieć się, jak załatwić swoją sprawę bez wychodzenia z domu oraz czy jest możliwe przełożenie w czasie obowiązkowej wizyty. Dyrektor krakowskiej Izby Administracji Skarbowej apeluje do klientów urzędów [...]

Zawiadomienie – ograniczenie wizyt w urzędzie gminy

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) w Polsce zwracamy się do Państwa z prośbą o możliwe ograniczenie przebywania w miejscach publicznych.   Prosimy o załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Koniusza:   👉 w formie elektronicznej (mailowo, przez konto ePUAP) 👉lub telefonicznie (możliwość skonsultowania sprawy z urzędnikiem czy wymaga ona złożenia wniosku papierowo), 👉a także o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Gminy     ‼️Przypominamy też, by oczekując [...]

Komunikat ARiMR – ograniczenie wizyt

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy wszystkim Rolnikom, że większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez Internet (24 h/dobę portal IRZPLus; od 15 marca rusza aplikacja eWniosek). Oświadczenie o dopłaty bezpośrednie można wysłać pocztą( w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego). Masz wątpliwości, pytania, chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do najbliższej placówki [...]

Proaktywni z POWER-em

  Ruszył nabór do nowego projektu !!! Projekt „Proaktywni z POWER-em!” – dołącz do nas! Udział w projekcie Proaktywni z POWER-em jest całkowicie BEZPŁATNY! Zainwestuj w siebie i w swój rozwój zawodowy! Jeśli nie teraz to kiedy?   Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Proaktywni z POWER-em” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dlaczego warto skorzystać? Dzięki udziałowi w projekcie masz możliwość odbycia płatnego stażu i otrzymania [...]

Komunikat dotyczący zamknięcia szkół

Zgodnie z komunikatem Premiera RP Mateusza Morawieckiego, wszystkie placówki oświatowe (szkoły, przedszkola) na terenie Gminy Koniusza zostaną zamknięte na najbliższe 2 tygodnie (co najmniej do 25 marca). Placówki te nie będą prowadziły zajęć dydaktycznych od dnia jutrzejszego tj. 12.03.2020 (czwartek). Do piątku placówki te będą prowadziły jednak zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie zdążą zorganizować opieki. Przypominamy, że czas ten powinien być traktowany jako okres kwarantanny, a nie jako [...]

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 9 marca 2020 r.

Koniusza, dnia 9 marca 2020 r. Wójt Gminy Koniusza Znak: Or. 524.3.2020 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 9 marca 2020 r. o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 11/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 3 marca 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta [...]

Posiedzenie komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  10 marca 2020 r. (tj. wtorek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/140/2000 Rady Gminy [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 3 marca 2020 roku

Wójt Gminy Koniusza Or. 524.2.2020 ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2020 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania [...]

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2020 roku, przez organizacje pozarządowe

Wójt Gminy Koniusza Or. 524.1.2020   ZARZĄDZENIE NR 11/2020 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 3 marca 2020 roku   w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2020 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie art. 30 [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy informuje, że w dniu 4 i 5 marca 2020 r. (tj. środa i czwartek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, 2. Wyjazd Komisji w teren – opracowanie planu pracy remontów, napraw bieżących [...]

Po dopłaty z oświadczeniem zamiast eWniosku od 2 marca

Po dopłaty z oświadczeniem zamiast eWniosku od 2 marca Od 2018 roku rolników obowiązuje wniosek składany przez internet przy ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie. Ci, którzy gospodarują na mniejszych areałach, mogli jednak dostarczać do ARiMR papierowe, 1-stronicowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z poprzedniego roku. To ułatwienie będzie dostępne także w tym roku. Dotychczas ARiMR przyjmowała oświadczenia od 15 lutego do 14 marca. W tym roku termin [...]

Ruszają bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych

Ruszają bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych dot. generatora ofert do otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Województwo Małopolskie. Specjalny system informatyczny – generator ofert będzie obowiązywał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego jeszcze w tym roku. Warsztaty dla organizacji pozarządowych odbędą się w Nowym Sączu, Tarnowie i Krakowie. Zapraszamy do rejestracji elektronicznej poprzez formularz internetowy. Więcej informacji – LINK Trwają nabory w otwartych konkursach ofert na zadania publiczne Województwa Małopolskiego. Aktualne informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Więcej informacji – LINK Serdecznie [...]

Wyrównywanie różnic w Małopolsce: wnioski do 28 lutego

Wyrównywanie różnic w Małopolsce: wnioski do 28 lutego Do 28 lutego samorządy powiatowe mogą zgłaszać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski na dofinansowanie inicjatyw wyrównujących różnice między regionami. Na realizację programu niwelującego komunikacyjne i architektoniczne bariery PFRON przeznaczy w tym roku ponad 100 mln zł. Program wyrównywania różnic między regionami przez PFRON realizowany jest od 16 lat. – Jest to jeden z naszych flagowych programów. Skierowany jest do instytucji, które [...]

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. [...]

“Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Koniusza”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 Gmina Koniusza realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Koniusza" numer projektu RPMP.10.01.02-12-0193/19 Celem projektu jest Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Koniusza poprzez utworzenie 25 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Samorządowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Wierzbnie docelowo w Posądzy (po przeniesieniu oddziałów w Wierzbna) [...]

“Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 Gmina Koniusza realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza" numer projektu RPMP.08.05.00-12-0112/19   Celem projektu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy bądź utrzymania pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie dla ich dzieci 48 miejsc opieki w nowo powstałym Żłobku Samorządowym w okresie od 29.11.2020 do 09.07.2021 r. Dofinansowanie projektu z UE: 774 956,25 [...]

Zakończono realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Koniusza i redukcja emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań dzięki wymianie kotłów i pieców węglowych na piece gazowe.”

Gmina Koniusza ma przyjemność poinformować, iż 31.01.2020 r. zakończono realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Koniusza i redukcja emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań dzięki wymianie kotłów i pieców węglowych na piece gazowe." Projekt, którego beneficjentem była Gmina Koniusza, realizowany był w ramach dofinansowania pozyskanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; Poddziałanie 4.4.2 (Obniżenie poziomu [...]

“Duże pieniądze na duże przetwórstwo”

  Duże pieniądze na duże przetwórstwo Do 15 mln zł wsparcia będę mogły uzyskać firmy z branży przetwórstwa produktów rolnych. Od 27 lutego do 27 marca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". O pomoc mogą ubiegać się firmy z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujące się ich sprzedażą hurtową. Dotację można otrzymać m.in. na budowę lub [...]

Informacja o kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza

Informacja o kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza Kontynuacja edukacji przedszkolnej W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, tj. od 17 do 23 lutego 2020 r. rodzice/opiekunowie dzieci zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 [...]

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej w Szarbii

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 20 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Koniusza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej, składającej się z działki 14/2 powierzchni 1,5210 ha w Szarbii Warunki przetargu: 1. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Koniuszy 55, sala nr 1 2. Opis nieruchomości: Oznaczenie nieruchomości: [...]

Informacja na temat stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącach styczeń- kwiecień 2020.

Informacja na temat stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącach styczeń- kwiecień 2020.   Nowe stawki: Odpady zbierane w sposób selektywny - 24,50 PLN za osobę miesięcznie Podwyższona stawka za odpady zbierane w sposób nieselektywny - 49 PLN za osobę miesięcznie (od 1 stycznia 2020 roku obowiązek segregacji odpadów ustawowo został nałożony na wszystkie nieruchomości zamieszkałe) Ceny te zostały zatwierdzone, przez Radę Gminy Koniusza, ale nie były przez nią [...]

PROTOKÓŁ z dnia 15 stycznia 2020 r. z przebiegu konsultacji

R.Ż.6140.25.2019 Koniusza, dnia 15 stycznia 2020 r. Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy Strona Internetowa Gminy Koniusza PROTOKÓŁ z dnia 15 stycznia 2020 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2020 rok” 1. Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji było składanie opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi [...]

XVI Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA   Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XVI Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 16 stycznia 2020 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie  porządku obrad. Przyjęcie  protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Wnioski  Sołtysów. Wnioski Kierowników Jednostek. Podjęcie uchwał w sprawie: a) przekształcenia Samorządowego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi [...]

Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020

Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 Modernizacja gospodarstw rolnych - w obszarze d - już w marcu! Kiedy i o co jeszcze można będzie się ubiegać w ARiMR w tym roku? Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 na stronie www.arimr.gov.pl i na naszym profilu na fb www.facebook.com/MalopolskiARiMR/  👉 https://link.do/r74CV    

Posiedzenie komisji Rady Gminy Koniusza

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  9 stycznia 2020 r. (tj. czwartek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola z oddziałami [...]

XV SESJA RADY GMINY KONIUSZA

SESJA RADY GMINY KONIUSZA   Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 30 grudnia 2019 r. ( tj. poniedziałek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie  porządku obrad. Przyjęcie  protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Wnioski  Sołtysów. Wnioski Kierowników Jednostek. Podjęcie uchwał w sprawie:a) zmiany uchwały Nr III/14/2006 Rady [...]

INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 17 grudnia 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji

R.Ż.6140.25.2019 Koniusza, dnia 17 grudnia 2019 r. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy Strona internetowa Gminy Koniusza INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 17 grudnia 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji   Wójt Gminy Koniusza zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z [...]

Posiedzenie komisji rady gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  17 grudnia 2019 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy [...]

XIV Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA     Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XIV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 listopada 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie  porządku obrad. Przyjęcie  protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Wnioski  Sołtysów. Wnioski Kierowników Jednostek. Podjęcie uchwał w sprawie: a)przekształcenia oddziału przedszkolnego  Szkoły  [...]

Posiedzenie komisji rady gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  19 listopada 2019 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego  Szkoły  Podstawowej [...]

„MOJA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE”

„MOJA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE” Z inicjatywy grupy nieformalnej SP Glewiec w Szkole Podstawowej im. mjr. Stanisława Szymachy w Glewcu realizowany jest projekt: MOJA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE współfinansowany przez  FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE PÓŁNOC Celem projektu jest:   - kształtowanie lokalnego patriotyzmu oraz pogłębienie więzi z miejscem zamieszkania     uczniów Szkoły Podstawowej w Glewcu,  - popularyzowanie zdobytej wiedzy na temat historii, przyrody naszego regionu,  - rozwijanie zdolności umiejętności fotografowania obiektów [...]

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na nowych, korzystnych zasadach

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na nowych, korzystnych zasadach Do 29 października br. rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, finansowanej z PROW 2014-2020. Tegoroczny nabór wniosków odbywa się na korzystniejszych niż do tej pory zasadach. Pierwszą istotną zmianą jest zwiększenie kwoty premii, która dotychczas wynosiła 100 tys. zł, i uzależnienie jej od liczby [...]

Stopień Alarmowy “BRAVO”

Wójt Gminy Koniusza, informuje o wprowadzeniu na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 10 października 2019 r. od godz. 00.01 do dnia 14 października 2019 r. do godz. 23.59 drugiego stopnia alarmowego /stopień BRAVO/ oraz drugiego stopnia alarmowego CRP /stopień BRAVO – CRP/.   W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można [...]

INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 4 października 2019 r.o przeprowadzeniu konsultacji

Znak: Or.526.7.2019 Koniusza, dnia 7 października 2019 r. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy Strona internetowa Gminy Koniusza INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 4 października 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji   Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Koniusza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy informuje, że w dniu 3 października 2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie podań od mieszkańców Gminy Koniusza dot. remontów dróg i rowów. 3. Wyjazd Komisji w [...]

XIII Sesja Rady Gminy Koniusza

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 26 września 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Informacja z wykonania budżetu za I-sze półrocze [...]

Spotkanie dla Kół Gospodyń Wiejskich i osób tworzących tradycyjne przetwory w GOK Koniusza

Gminny Ośrodek Kultury w Koniuszy serdecznie zaprasza stowarzyszenia, organizacje nieformalne,  w szczególności Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby tworzące tradycyjne przetwory z warzyw i owoców, na spotkanie dotyczące projektu współpracy, mającego na celu wypromowanie marki produktów lokalnych z powiatu proszowickiego. Spotkanie odbędzie się w GOK Koniusza, Koniusza 5, w środę, 25 września, o godzinie 16:00.   Więcej informacji pod nr telefonu: 607 345 172 oraz 698 001 474

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 13 września 2019 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 13 września 2019 r.   Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Koniusza obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II [...]

Komisje Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 17 września 2019 r. (tj. wtorek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie wniosków w [...]

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

BO Małopolska: Aż 188 zadań dopuszczonych do głosowania Znamy już listę wszystkich zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wynik jest rekordowy: mieszkańcy będą mogli wybierać spośród aż 188 zadań – czyli o 38 więcej niż przed rokiem. Głosowanie rozpocznie się już 9 września i potrwa do końca miesiąca. Wiosną, w trakcie składania propozycji zadań mieszkańcy zgłosili aż 239 propozycji – najwięcej w [...]

XII Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Podjęcie uchwał w [...]

Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Zawiadamiam, że w dniu 19.08.2019 roku (tj. poniedziałek) o godz. 8 00 w Urzędzie Gminy w Koniuszy, sala nr 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Analiza i rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Koniusza. 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 4. Zakończenie. Uprzejmie proszę o niezawodne i punktualne przybycie. Przewodniczący Komisji [...]

Informacja Wójta Gminy Koniusza na temat podtopień z 21 lipca

Szanowni Państwo, po sytuacji jaka miała miejsce w naszej gminie w niedzielę, zwróciłem się do Wojewody Małopolskiego, z prośbą o wsparcie dla rolników z terenu naszej Gminy. Poniżej zamieszczam odpowiedź jaką otrzymałem z Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo informuję także Państwa, że odbyłem już rozmowy z sąsiednimi samorządami i Wodami Polskimi, na temat przeciwdziałania skutkom nawalnych opadów deszczów w przyszłości. Będę na pewno kolejny już raz zabiegał o doprowadzenie do należytego stanu potoku [...]

Agroenergia – nowy program NFOŚiGW dla rolników

Agroenergia – nowy program NFOŚiGW dla rolników Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej – na takie projekty rolnicy indywidualni będą mogli otrzymać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet nowego programu pn. Agroenergia, do którego nabór trwa od 8 lipca br., to 200 mln zł. Celem programu jest kompleksowe [...]

XI Nadzwyczajna Sesja RadyGminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 18 lipca 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Wierzbnie. 6. [...]

Konkurs Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na najpiękniejsze stoisko Koła Gospodyń Wiejskich

Wieś Kołami się kręci! Rusza konkurs Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na najpiękniejsze stoisko Koła Gospodyń Wiejskich Rozpoczął się okres wielu wydarzeń związanych z rolnictwem i umiejscowionych na terenach wiejskich. Praktycznie każde z nich uświetniają swoją obecnością, barwnymi strojami ludowymi, tradycyjną kuchnią i wyrobami rękodzieła koła gospodyń. Targi, wystawy, festyny, pikniki i wreszcie dożynki trudno wyobrazić sobie bez prezentacji dorobku KGW na stoiskach, które nie dość, że od pyszności się [...]

KAMPANIA “ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM”

Rusza akcja Wojskowe Wyzwanie. Nie jesteś żołnierzem, ale myślisz o służbie w szeregach Wojska Polskiego? Chcesz sprawdzić swoją kondycję albo zobaczyć jak ćwiczą żołnierze w jednostkach wojskowych? Masz ukończone 18 lat i dobry stan zdrowia? Jeśli tak – to czekamy właśnie na Ciebie. Już 20 lipca, Kraków, Wrocławska 82.  Ogólne informacje o kampanii znajdziecie na: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/zostan-zolnierzem-rp https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/ruszyla-kampania-zostan-olnierzem-rzeczypospolitej- Regulamin Akcji "Wojskowe Wyzwanie" w linku poniżej:  - https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wojskowe-wyzwanie  - Regulamin 6BPD  - Wzór oświadczenia  - Oświadczenie [...]

Otwarcie Centrum Rekreacyjnego w miejscowości Czernichów

Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Rekreacyjnego w miejscowości Czernichów. W skład centrum wchodzą 3 obiekty: - trawiaste boisko do piłki nożnej, - boisko do koszykówki, - plac zabaw, wraz z zagospodarowaniem terenu W ramach inwestycji zagospodarowano też okoliczny teren: wykonano ogrodzenie, chodniki, wjazd i parking.W wyniku realizacji operacji powstał ogólnodostępny obiekt rekreacyjny umożliwiający mieszkańcom zagospodarowanie czasu wolnego. Inwestycja była realizowana przez OSP Czernichów, które złożyło wniosek o dofinansowanie za [...]

Konkurs fotograficzny „Rolnicza Małopolska” z okazji 25-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dla pasjonatów fotografii i miłośników wsi Konkurs fotograficzny „Rolnicza Małopolska” z okazji 25-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR obchodzi w tym roku 25-lecie działalności. Z tej okazji przygotowała dla mieszkańców naszego województwa szereg konkursów. 1 lipca rozpoczął się konkurs fotograficzny „Rolnicza Małopolska. 25 zdjęć na 25-lecie ARiMR”. Mogą w nim wziąć udział wszyscy, którzy fotografują amatorsko i będą chcieli uczynić tematem swoich zdjęć małopolskie rolnictwo. Ćwierć wieku wsparcia krajowego, [...]

Informacja z otwarcia ofert dla postępowania pn. “Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

Informacja z otwarcia ofert dla postępowania pn. "Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego" Informacja z otwarcia ofert   Więcej informacji: https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1589181,partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii-dla-gmin-wojewodztwa-malopolskiego.html?fbclid=IwAR1FaUYZsWtESlbWU_bkQxMesbo-tYNK0XOArVkOCrd_oD_zpqz7dq7bm9c

1 lipca dodatkowym dniem na wnioski dla rolników – ARiMR

To już ostatnie dni na ubieganie się o premie na restrukturyzację małych gospodarstw lub pomoc dla młodych rolników. Czas na wystąpienie o te środki będzie jeszcze 1 lipca. Wskazany w rozporządzeniu ostateczny termin - 29 czerwca wypada w sobotę, a to oznacza przedłużenie naboru wniosków do następującego po niej poniedziałku. Dużym zainteresowaniem cieszy się szczególnie działanie związane z restrukturyzacją małych gospodarstw. Rolnicy chcą wykorzystać szansę na otrzymanie dofinansowania w wysokości [...]

Informacje ogólne – „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”

Beneficjentem projektu jest Gmina Koniusza (Lider Gmina Kocmyrzów-Luborzyca). Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych” Całkowita wartość Projektu wynosi: 68 991 [...]

DOBRY CZAS na Biznes – KOM2

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A (MARR S.A) rozpoczęła IV nabór do projektu „DOBRY CZAS na Biznes – KOM2” realizowany w powiecie proszowickim, miechowskim, bocheńskim, myślenickim, wielickim, krakowskim oraz na terenie miasta Krakowa. Program jest skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, w tym emerytów, rencistów oraz kobiet na urlopie wychowawczym, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. Każdy kandydat zakwalifikowany do projektu może liczyć na kwotę dofinansowania [...]

X Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że X Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 13 czerwca 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Rozpatrzenie „Raportu o [...]

Placówki ARiMR otwarte w soboty

Pracujące soboty w placówkach ARiMR Wnioski o dopłaty jeszcze do 25 czerwca Najbliższe soboty, 8 i 15 czerwca będą w placówkach ARiMR dniami pracy. Biura czynne będą – jak na co dzień – w godzinach 7.30 – 15.30. Natomiast 21 czerwca, w piątek po Bożym Ciele, placówki ARiMR będą nieczynne. Przypominamy, że – choć podstawowy termin ubiegania się o dopłaty minął 31 maja - jeszcze do 25 czerwca składać można [...]

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2018 ROK

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2018 ROK Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Koniusza przedstawia Radzie Gminy w Koniuszy Raport o stanie Gminy Koniusza za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W [...]

Informacje o programie OZE

Ze względu na bardzo dużą ilość pytań które wpłynęły do Zamawiającego (blisko 400), termin składania ofert na realizację zadania został przesunięty na dzień: 24-06-2019 r. Szczegóły:  https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1589181,partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii-dla-gmin-wojewodztwa-malopolskiego.html