W związku z udziałem GMINY KONIUSZA w projekcie usuwania folii rolniczych realizowanym przez Związek Międzygminny d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich  i Ochrony Środowiska pn.:„Usuwanie  odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z dofinansowaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Koniusza, przeprowadza inwentaryzację odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie GMINY KONIUSZA. 

Rolników zainteresowanych  przekazaniem odpadów do odebrania  prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Koniusza, pok. 5, Koniusza 55,32-104 Koniusza. 

Szacunkowa ilość odpadów zadeklarowana przez Gminę Koniusza do utylizacji w 2022 r to ok. 200 t odpadów z działalności rolniczej.

Limit na gospodarstwo wynosi 2 tony

Termin składania ankiet do 29 kwietnia 2022

Prosimy, aby ankieta była wypełniona rzetelnie i czytelnie

Rodzaj odpadów podlegających oddaniu:

  1. Folie rolnicze czarne, tunelowe ogrodnicze

Do pobrania: 

Ankieta