Otwarcie Centrum Rekreacyjnego w miejscowości Czernichów

//Otwarcie Centrum Rekreacyjnego w miejscowości Czernichów

Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Rekreacyjnego w miejscowości Czernichów. W skład centrum wchodzą 3 obiekty:

– trawiaste boisko do piłki nożnej,
– boisko do koszykówki,
– plac zabaw, wraz z zagospodarowaniem terenu

W ramach inwestycji zagospodarowano też okoliczny teren: wykonano ogrodzenie, chodniki, wjazd i parking.W wyniku realizacji operacji powstał ogólnodostępny obiekt rekreacyjny umożliwiający mieszkańcom zagospodarowanie czasu wolnego.

Inwestycja była realizowana przez OSP Czernichów, które złożyło wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”

Kwota uzyskanego dofinansowania to: 187 500 zł

2019-07-02T14:53:06+00:00