Biuro Powiatowe ARiMR w Proszowicach informuje o cyklu szkoleń zaplanowanych  dla Producentów Rolnych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu proszowickiego, które odbędą się w miesiącu lutym.

 Tematem szkolenia ale rolników będą:

–  Aktualne informacje z PROW 2014 – 2020

–  Zasady składania wniosków obszarowych w 2019 r

–  Ubój gospodarczy zwierząt,  ASF.

–  Aktualne informacje dla rolników ubezpieczonych w KRUS.

 Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich  dotyczyć będzie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, na szkoleniu będą obecni pracownicy Urzędu Skarbowego oraz  ARiMR którzy odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące rozliczenia.

Termin szkolenia: 02.14.2019 godz. 9:00

Miejsce szkolenia: Urząd Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice – Sala nr 8