Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Koniusza Nr 11/2023 z dnia 01 lutego 2023 r.

.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU BEZ PRZETARGU

.

Lp.

Położenie

nieruchomości

Właściciel/

nr księgi wieczystej

.

Nr działki

.

Opis

Nieruchomości/

powierzchnia

.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu najmu i termin wnoszenia opłat

Najemca

.

1.

.

Koniusza

.

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/00021837/6

.

27/4

Lokal mieszkalny w budynku mieszczącym się w Koniuszy 59/1, usytuowany na parterze, o powierzchni mieszkalnej 27,00 m2, wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan., CO

.

Przeznaczona na cele mieszkalne

.

Z chwilą zawarcia umowy na czas nieoznaczony

.

Czynsz 3,08 zł/m2 miesięcznie +VAT – do 10 -go każdego miesiąca z góry oraz opłaty za media i podatek od nieruchomości.

Aktualizacja w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu.

Kolejna umowa       z dotychczasowym najemcą

.

2.

.

Koniusza

.

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/00021837/6

.

27/4

Lokal mieszkalny w budynku mieszczącym się w Koniuszy 59/2, usytuowany na parterze, o powierzchni mieszkalnej 27,00 m2, wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan., CO

.

Przeznaczona na cele mieszkalne

.

Z chwilą zawarcia umowy na czas nieoznaczony

.

Czynsz 3,08 zł/m2 miesięcznie +VAT – do 10 -go każdego miesiąca z góry oraz opłaty za media i podatek od nieruchomości.

Aktualizacja w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu.

Kolejna umowa       z dotychczasowym najemcą

.

.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koniusza, a także na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Gminy Koniusza w okresie:

od dnia 06 lutego 2023 r.

do dnia 27 lutego 2023 r.                                                                 

.

Wójt Gminy Koniusza

.

mgr inż. Wiesław Rudek

.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Koniusza Nr 11/2023 z dnia 01 lutego 2023 r.

.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

.

Lp.

Położenie

nieruchomości

Właściciel/

nr księgi wieczystej

.

Nr działki i powierzchnia

.

Opis

Nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w MPZP       

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat i termin wnoszenia opłat

Biorący do używania

.

1.

.

Karwin

.

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/00022724/8

.

223/8 o pow. 0,4507 ha

Nieruchomość zabudowana

Tereny usług publicznych (UP)

.

Użyczenie na czas nieokreślony na cele związane z prowadzeniem działalności Stowarzyszenia

.

Nieodpłatnie

Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne „Bojowe Schrony Proszowice”

.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koniusza, a także na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Gminy Koniusza w okresie:

od dnia 06 lutego 2023 r.

do dnia 27 lutego 2023 r.                                                                 

.                                                                 

.

Wójt Gminy Koniusza

.

mgr inż. Wiesław Rudek

.