Informacje na temat odszkodowań dla rolników, którzy ponieśli straty na skutek nawalnego deszczu i podtopień.