SESJA RADY GMINY KONIUSZA

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Wnioski Sołtysów.
6. Wnioski Kierowników Jednostek.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso,
b) zmiany uchwały Nr VI/54/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) zmiany budżetu gminy na 2019 rok,
d) odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Niegardów na rzecz Gminy Koniusza,
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza: Biórków Mały, Biórków Wielki, Budziejowice, Chorążyce, Czernichów, Dalewice, Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów-Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona,
f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych.
8. Odpowiedź na interpelacje i wnioski.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zakończenie.