Rozporządzeniem z dnia 1 sierpnia 2023 r. Wojewoda Małopolski uchylił rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego, proszowickiego, wielickiego i Miasta Krakowa.