Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

– Budżetowo – Finansowej,
– Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
– Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują, że w dniu 4 czerwca 2019 r. (tj. wtorek) o godzinie 9 00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach.
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce Jaklińskiej.
6. Omówienie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżaw na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
8. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
2. Wyjazd Komisji w teren – oszacowanie szkód występujących na drogach po intensywnych opadach.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski,
4. Zakończenie.