Informacje na temat przydatności wody do spożycia

Informujemy, że ujęcie wody w Polekarcicach zostało wyłączone. Przeprowadzono działania mające na celu przywrócenie zdatności wody do spożycia. Można bezpiecznie korzystać z wody.

2019-04-05T13:39:39+00:00