Informujemy, że mieszkańcy wsi Wronin nie będą mogli dokonywać wpłat podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty za wywóz śmieci w terminie I raty tj. do 15.03.2022 r. u sołtysa.

Prosimy o wpłacanie należności na poniższe konta Urzędu Gminy:

podatki : 93 8597 0001 0040 0400 0488 0002

za wywóz śmieci: 59 8597 0001 0040 0400 0488 0129