Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego informuje, że w dniu 18 kwietnia 2023 r. (tj. wtorek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
  2. Analiza aktualnej sytuacji w zakresie realizacji zadań oświatowych.
  3. Komisja objazdowa do Szkół Podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Koniusza – Szkoła Podstawowa w Glewcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Biórkowie Wielkim oraz Szkoła Podstawowa w Koniuszy.
  4. Sprawy bieżące, wolne wnioski,
  5. Zakończenie.