Informacje na temat instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Koniusza.

Informujemy, że marcu 2019 roku ogłoszony zostanie przetarg wspólny dla wszystkich instalacji z 41 gmin uczestniczących w projekcie. Trwają końcowe prace zespołu roboczego uwzględniające ostatnie aktualizacje – aktualizacji w całym projekcie w 2018 roku było ponad 1000.

Po rozstrzygnięciu przetargu, co ze względu na wymogi procedury przetargowej jest możliwe najwcześniej w czerwcu/lipcu 2019 roku, ustalony zostanie szczegółowy harmonogram montażu instalacji na lata 2019-2020. Instalacje wykonane będą tylko u tych mieszkańców, którzy podpisali umowy organizacyjno – finansowe na ich wykonanie. Udział własny mieszkańców przewidziany w umowach i audytach wymagany będzie po przetargu, po ustaleniu harmonogramu a przed realizacją poszczególnych instalacji.

Informacje na temat realizacji budowy instalacji OZE dla mieszkańców którzy podpisali umowy organizacyjno – finansowe udzielane są telefonicznie pod nr telefonu:

12 446 42 97 od godz. 9:00 do 17:00

Na terenie Gminy Koniusza zostanie wykonanych ponad 100 instalacji – 80 prywatnych i 20 na Budynkach Użyteczności Publicznej.