WÓJT GMINY KONIUSZA

.

Nasz znak: R.Ż.6151.8.2023               

Koniusza, dnia 21 września 2023 r.

.

.

OBWIESZCZENIE

.

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2023 r., poz.1082),

Wójt Gminy Koniusza

podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2023/2024obwodzie nr 46 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Darz-Bór” w Krakowie.

.

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:

Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2023/24

.

                .

.

.

Niniejsza informacja podana zostaje do publicznej wiadomości:

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza

– na stronie internetowej Gminy Koniusza www.koniusza.pl oraz BIP

.

.

.

Z up. Wójta

Zastępca Wójta

.

mgr inż. Hubert Wawrzeń

.