Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy informuje, że w dniu 4 i 5 marca 2020 r. (tj. środa i czwartek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
2. Wyjazd Komisji w teren – opracowanie planu pracy remontów, napraw bieżących dróg na 2020 rok.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski,
4. Zakończenie.