Projekty Unijne realizowane przez Gminę Koniusza

Projekt polega na realizacji działań dotyczących rewitalizacji i zagospodarowania terenu w gminie Koniusza, w miejscowości Szarbia, poprzez rozbudowę zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą.

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac w miejscowości Szarbia, w obrębie zbiornika wodnego, polegających na remoncie stawu i zagospodarowaniu terenu wokół.

Wartość inwestycji: 1 464 594,18zł dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej EFRR. 1 098 445,61zł

Data publikacji: 24.05.2021 r.