Archeologiczne Badania Powierzchniowe 

Treść informacji przesłanej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Tereny Państwa Gminy stały się obszarem zaciętych walk prowadzonych ponad 100 lat temu przez wojska austro-węgierskie oraz carskie. W tym miejscu wypada przypomnieć, że armiach naszych zaborców służyło wielu Polaków. Niestety zawierucha wojenna i burzliwe losy naszej Ojczyzny sprawiły, że grobów wielu z poległych do dziś nie udało się odnaleźć. Instytut Archeologii UJ prowadzi badania, których celem jest poszukiwanie takich, zatartych w krajobrazie, mogił oraz dokumentowanie reliktów działań wojennych. W ramach tej działalności planujemy przeprowadzenie badań powierzchniowych. Które potrwają do dnia 31 grudnia 2025 roku, na wskazanym poniżej terenie. 

Badania będą polegały na tym, że kilkuosobowe grupy złożone z pracowników IA UJ, studentów oraz wolontariuszy będą chodzić po polach szukając wyoranych podczas prac rolnych przedmiotów takich jak, łuski nabojowe, kulki szrapnelowe, odłamki elementy ekwipunku, a przy okazji również ułamki naczyń glinianych, narzędzia krzemienne, i inne. W badaniach zostaną wykorzystane wykrywacze metalu. W przypadku, gdy detektor wskaże, że pod ziemią zalegają przedmioty metalowe, zostaną one odkopane. Po zakończeniu prac wszystkie powstałe „dołki” są zasypywane. Wykrywalność przedmiotów metalowych przez wykorzystywany do badań sprzęt to średnio około 20-30 cm. W niektórych wypadkach wykorzystywany będzie również ręczny świder geologiczny, do pobierania próbek ziemnych.

Badania będą prowadzone z uwzględnieniem harmonogramu prac rolnych, tak aby nie niszczyć upraw a swym zasięgiem nie będą obejmować obszarów gospodarstw, dróg itp. a jedynie pola uprawne. 

Jeśli nie wyrażają państwo zgody na objęcie swoich terenów w/w badaniami lub też chcą państwo wskazać w jakim konkretnym czasie takie badania najlepiej aby zostały przeprowadzone  prosimy o kontakt z kierownikiem prac terenowych dr Marcinem Czarnowiczem: marcin.czarnowicz@uj.edu.pl 

Zachęcamy też do kontaktu, jeśli w trakcie prac rolnych odkrywali Państwo na swoich polach różnego typu pozostałości, lub też jeśli z przekazów rodzinnych wiecie państwo o np. miejscach, gdzie chowano poległych żołnierzy obu wojen światowych lub też jeśli chcielibyście się podzielić rodzinnymi historiami związanymi z badanymi przez nas zagadnieniami. 

Prace finansowane są z środków Instytutu Archeologii UJ oraz projektu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza w ramach projektu flagowego Mare Nostrum. 

 

Mapa terenu objętego badaniami: 

 

Załączniki mapowe: 

Załącznik mapowy 1

Załącznik mapowy 2

Załącznik mapowy 3

Załącznik mapowy 4

Załącznik mapowy 5

Załącznik mapowy 6

Załącznik mapowy 7

Załącznik mapowy 8

Załącznik mapowy 9

Załącznik mapowy 10