Protokół z przebiegu konsultacji

//Protokół z przebiegu konsultacji

Protokół z dnia 28 listopada 2018 r. z przebiegu konsultacji projektu “Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

 

2018-11-29T04:43:45+00:00