Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 roku przez organizację pozarządową – Związek Młodzieży Wiejskiej

INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

HARMONOGRAM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ