SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

 Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXIV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 29 grudnia 2020 r. ( tj. wtorek), o godz. 9:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:

  • a) zmiany Uchwały Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Koniusza za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Koniusza.
  • b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
  • c) przyznania dotacji z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy.
  • d) przyznania dotacji z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy.
  • e) budżetu Gminy Koniusza na 2021 rok.
  • f) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza na lata 2021-2027.
  • g) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2020 r.
  • h) współpracy z Gminą Miasto Kraków w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie.

5. Odpowiedź  na interpelacje i wnioski.
6. Sprawy  bieżące i wolne  wnioski.
7. Zakończenie.