Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy informuje,  że w dniu  16 listopada 2022 r. (tj. środa) o godzinie  12:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
  2. Rozpatrzenie pism i wniosków mieszkańców oraz Sołtysów Gminy Koniusza.
  3. Wyjazd Komisji w teren.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski,
  5. Zakończenie.