Koniusza, 4 grudnia 2023 r.

 Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej informuje, że w dniu 7 grudnia 2023r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
  2. Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok,
  3. Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koniusza,
  4. Sprawy bieżące, wolne wnioski,
  5. Zakończenie.