Poniżej zamieszczamy komunikaty dot. przydatności wody do spożycia na terenie gminy Koniusza, wydane przez “Agrobud” – administratora sieci wodociągowej na terenie gminy Koniusza, a także działań podjętych po wydaniu decyzji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach.

 

Jednocześnie informujemy, że niezwłocznie po wydaniu decyzji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, o braku przydatności wody do spożycia,

sieć została przełączona na ujęcie “Polekarcice”.

 

 

Informacja dot. ponownych badań i czynników, które mogły mieć wpływ na wyniki