Loading...
Strona główna2020-01-15T21:15:57+00:00

AKTUALNOŚCI

Gmina Koniusza

602, 2020

“Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Koniusza”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 Gmina Koniusza realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Koniusza" numer projektu RPMP.10.01.02-12-0193/19 Celem projektu jest Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Koniusza poprzez utworzenie 25 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Samorządowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Wierzbnie docelowo w Posądzy (po przeniesieniu [...]

602, 2020

“Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 Gmina Koniusza realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza" numer projektu RPMP.08.05.00-12-0112/19   Celem projektu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy bądź utrzymania pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie dla ich dzieci 48 miejsc opieki w nowo powstałym Żłobku Samorządowym w okresie od 29.11.2020 do 31.01.2021 r. Dofinansowanie projektu [...]

GMINA KONIUSZA

Jan Długosz – o miejscowości Koniusza

“Przybysław rycerz herbu Śrzeniawa, z krzyżem albo bez krzyża, tego nie dokładam, na górze pod Proszowicami, kędy teraz Koniuszą zowią, miał dwór swój. Ten sprzedał konia do Węgier jednemu panu albo staroście, który potem we trzy lata przyszedł do niego, stado wielkie z sobą przygnał, a u drzwi albo wrót stając, rżał kopiąc nogą, aż pan usłyszał. Porwawszy się ze snu, słysząc ono rżenie i tąpanie końskie, przelękniony czeladź albo sługi pobudziwszy, wyszedł, obaczywszy że konie, niemasz nikogo na nich, wpuścił w dwór konia onego i na stajnie pojął. A gdy się żaden nie upomniał stada onego, on za ono dobrodziejstwo pańskie na owem miejscu kędy dwór miał, ku czci i ku chwale jego świetej kościół zbudował i nadał, który aż po ten wiek trwa. A dlatego onę górę i kościół zową Koniuszą”

Gmina Koniusza

29

Sołectw

88,5 km2

Powierzchni

137 km

Dróg

6000 lat

Historii

Projekty Unijne realizowane przez Gminę Koniusza

Zobacz więcej

Urząd Gminy w Koniuszy