Loading...
Strona główna2023-08-04T21:14:04+00:00

AKTUALNOŚCI

Gmina Koniusza

1204, 2024

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz, wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Data publicznego ogłoszenia ___________________ OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 ze zmianami) oraz art. 15 [...]

Urząd Gminy w Koniuszy

Przejdź do góry