Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Porządku Publicznego, informuje, że w dniu 3 i 4 kwietnia 2019 r. (tj. środa i czwartek) o godzinie 9 00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
2. Wyjazd Komisji w teren – opracowanie planu pracy remontów, napraw bieżących dróg na 2019 rok.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski,
4. Zakończenie.