W związku z panującymi niskimi temperaturami Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Proszowicach przypomina, że zapewnienie zwierzętom domowym odpowiednich warunków umożliwiających im przetrwanie mrozów jest obowiązkiem każdego właściciela i opiekuna.

.

 

PAMIĘTAJ !!!

 

Każde zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.

Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę, uwzględniające potrzeby zwierzęcia. Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt:

.

Art. 9. 1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza
niż 3 m.

Art. 9a. Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję.

.

Art. 12. 1. Kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie jest obowiązany do zapewnienia im opieki
i właściwych warunków bytowania.

2. Warunki chowu lub hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała
lub innych cierpień.

.

Należy również pamiętać że zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy o ochronie zwierząt przez znęcanie się nad zwierzętami rozumie się między innymi wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu.

.

W przypadku wyjątkowych spadków temperatury żadnego zwierzęcia, nawet tego o obfitej okrywie włosowej, NIE WOLNO POZOSTAWIĆ NA NOC NA MROZIESzczególnie dotyczy to zwierząt starych i chorych!

 

Jak postępować z psem lub kotem, który uległ wychłodzeniu?

Po pierwsze, należy zapewnić zwierzęciu odpowiednią temperaturę – psa lub kota należy  dogrzać. Nie może to być gwałtowna zmiana temperatury, tylko stopniowe dogrzewanie. Podajemy letnią wodę do picia, osuszamy, owijamy kocem i układamy
w pobliżu źródła ciepła. Powoli karmimy.

.

Jeśli zwierzę wymaga dalszej pomocy udajemy się bezzwłocznie do lekarza weterynarii.

 

 

UWAGA !!!

 

Jeśli zobaczysz wymęczone zwierzę, np. psa lub kota, zmarznięte, wychłodzone i wychudzone, pozostawione na łańcuchu w nieocieplonej budzie lub wystawione na mróz bez żadnego schronienia, powinieneś jak najszybciej wezwać na pomoc funkcjonariuszy straży gminnej lub Policji. 

.

Podstawowe zasady opieki nad zwierzętami towarzyszącymi, kiedy na zewnątrz panuje mróz:

Należy zapewnić zwierzętom świeżą wodę do picia – w przypadku ujemnych temperatur trzeba wymieniać ją kilka razy dziennie, aby nie zamarzła;

– Dobrze, aby pies dostawał częściej jedzenie, a psom i kotom mieszkającym na zewnątrz podajemy suchą karmę, żeby również nie zamarzła;

Zwierzętom należy zapewnić ciepłe schronienie, a przynajmniej ocieplaną budę
np. styropianem, wymościć legowiska słomą lub sianem (w mniejszym stopniu chłoną wilgoć niż koce czy kołdry, więc lepiej zatrzymują ciepło).

Buda powinna być ustawiona na klockach lub belkach, aby podłoga nie dotykała ziemi, gdyż wtedy nasiąka wilgocią, gnije, a zimą przemraża psa. Wejście należy zasłonić uchylną klapką zatrzymującą zimne powietrze;

– Należy zwrócić uwagę, aby metalowe elementy obroży lub łańcucha nie przylegały bezpośrednio do szyi psa, gdyż w czasie niskich temperatur metal może przymarznąć
do ciała zwierzęcia;

– Zapewnić, aby pies mógł się swobodnie poruszać się po podwórku, co uchroni go przed wychłodzeniem;

– Nigdy nie należy zostawiać zwierzęcia w zamkniętym samochodzie;

– Należy ograniczyć spacery, gdy temperatura nagle spada i na zewnątrz panuje siarczysty mróz;

– Pamiętajmy o bezdomnych kotach, prosimy umożliwić im schronienie, zostawić uchylone okienka piwniczne, nie przeganiać ich z pomieszczeń, w których schroniły się przed mrozem;

Na noc koniecznie trzeba wpuszczać zwierzęta do domów lub ocieplanych pomieszczeń;

– Możemy pomóc zwierzętom wystawiając wodę na podwórku, równie często by nie zamarzła. Skorzystają z niej bezdomne koty, czy psy, ale też i ptaki.

– Ptaki dokarmiamy wyłącznie mieszanką nasion, ziarnami zbóż, lub kawałkami niesolonej, surowej słoniny.

.

.

.

Przypominamy!

W przypadku wyjątkowo niskich temperatur, jakie są obecnie zapowiadane,

ZWIERZĄT NIE WOLNO POZOSTAWIAĆ NA NOC NA MROZIE.

.