SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XVI Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 16 stycznia 2020 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie  porządku obrad.
  3. Przyjęcie  protokołu z poprzedniej  Sesji.
  4. Interpelacje i wnioski Radnych.
  5. Wnioski  Sołtysów.
  6. Wnioski Kierowników Jednostek.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  8. a) przekształcenia Samorządowego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Wierzbnie,
   b)przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skarg Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krakowie na uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Koniusza,
   c)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
   d)odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Koniusza na rzecz Gminy Koniusza,
   e)udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wroninie.
   f)współpracy z Gminą Miasto Kraków w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie.

  9. Odpowiedź  na interpelacje i wnioski.
  10. Sprawy  bieżące i wolne  wnioski.
  11. Zakończenie.