SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXIX Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym odbędzie się 14 października 2021 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.

4. Interpelacje i wnioski Radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a)wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniusza nieruchomości gruntowej położonej w Biórkowie Wielkim

b)zmiany budżetu Gminy Koniusza  na 2021 rok,

c)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza,

d)zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego złotówkowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

e)umorzenia pożyczki udzielonej jednostce OSP Wierzbno.

6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zakończenie.

Ze względu na stan faktyczny związany z istotnym zagrożeniem, jakie niesie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 oraz wywoływaniem tym wirusem choroby COVID-19 w obradach sesji mogą Państwo uczestniczyć poprzez transmisję online. Dostęp do transmisji będzie możliwy poprzez stronę internetową gminy www.koniusza.pl.