Zakończone zostały prace remontowe w budynku przedszkola w Posądzy. Dzięki przeprowadzonemu remontowi dzieci mają do dyspozycji nowoczesne, bezpieczne i przestronne przedszkole. Ta inwestycja to efekt racjonalnego spojrzenia na potrzeby mieszkańców i możliwości samorządu w zakresie systemu edukacji przedszkolnej i szkolnej. Efekt realizacji tego projektu, to nie tylko większa ilość miejsc w przedszkolu i lepsze warunki dla dzieci, ale także zupełnie nowa placówka na terenie gminy Koniusza, jaką jest Żłobek w Wierzbnie. Droga do tego miejsca nie była prosta. Likwidacja szkoły w Posądzy, budziła wiele kontrowersji i co zrozumiałe była trudna dla części naszej lokalnej społeczności. Była to jednak decyzja przemyślana i dostosowana do realnych potrzeb w zakresie edukacji szkolnej na terenie gminy. Zgodnie z obietnicą, budynek szkoły nadal służy dzieciom, a przez to całej społeczności gminy Koniusza. Działania te pozwoliły także na znaczną poprawę warunków funkcjonowania przedszkola. Należy pamiętać, że szkoły w naszej rzeczywistości funkcjonowały od zawsze, natomiast przedszkola, szczególnie w gminach wiejskich to efekt przemian społecznych  ostatnich dwudziestu lat. Dziś nadal możemy obserwować zmiany w tym zakresie, poprzez coraz większe zainteresowanie żłobkami. To wszystko sprawiło, że samorząd musiał odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców, mając na uwadze także funkcjonowanie gminy jako całości i możliwości finansowe w tym zakresie. Teraz możemy powiedzieć, że zrealizowane w ostatnim czasie projekty, były udaną odpowiedzią na te potrzeby, a dalsze działania w zakresie poprawy dostępności edukacji przedszkolnej są już planowane.

 

Sam czas remontu, był trudnym okresem zarówno dla dzieci, rodziców, jak i pracowników. Prace przy adaptacji budynku przedszkola w Wierzbnie na cele żłobka oraz remont obiektu w Posądzy sprawiły, że funkcjonowanie przedszkola napotykało na wiele trudności. Dodatkowo całe przedsięwzięcie utrudniła epidemia Covid-19. Dlatego też chcemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego projektu: rodzicom za ich cierpliwość, pracownikom przedszkola za radzenie sobie z utrudnieniami, pracownikom firmy budowlanej za ciężką pracę, dyrekcji przedszkola za wytrwałość, Wójtowi Gminy Koniusza i Radnym Rady Gminy za odpowiednie decyzje, pracownikom Urzędu Gminy, a także wszystkim przedszkolakom za ich uśmiech, który stał się najlepszą motywacją.

 

W ramach projektu “Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Koniusza” został też utworzony dodatkowo jeden nowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci w wieku 3 do 6 lat. Pomieszczenia dawnej szkoły zostały zaadaptowane do nowej funkcji sal przedszkolnych i przeszły kompleksowy remont. Dzieci w nowym budynku mają do swojej dyspozycji większe i bardziej komfortowe pomieszczenia, z których każde jest klimatyzowane. Inwestycja obejmowała także wykonanie łazienek dostosowanych do potrzeb dzieci, w tym łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie kuchni, w której przygotowywane są posiłki dla przedszkolaków. W budynku zamontowana została także winda ułatwiająca dostęp do części przedszkola na piętrze. Ponadto przedszkole posiada nowoczesne wyposażenie, zarówno w zakresie zabawek, jak i to służące celom edukacyjnym: monitory interaktywne, roboty, mikroskopy, zabawki służące do nauki kodowania i sprzęt sportowy. Budynek, w którym przebywają dzieci posiada również odpowiednie zabezpieczenia: drzwi przeciwpożarowe, czujniki dymu i monitoring. 

 

“Przeniesienie przedszkola z Wierzbna do Posądzy, znacznie poprawiło warunki lokalowe w jakich przebywają dzieci. Pozwoliło także, na utworzenie żłobka w dawnym budynku przedszkola. Te działania to kolejny krok na drodze do poprawy oferty opieki przedszkolnej na terenie gminy. Warto też wspomnieć, że jest to jedyne przedszkole na terenie powiatu, które dysponuje salą gimnastyczną i boiskiem sportowym. Przed nami jednak kolejne wyzwania – remont dachu i elewacji budynku przedszkola w Posądzy, oraz budowa nowego budynku przedszkola w Niegardowie Kolonii.” – mówi Hubert Wawrzeń, Zastępca Wójta Gminy Koniusza.

 

Projekt to jednak nie tylko infrastruktura, obejmował on także szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy z dziećmi i wdrażania nowoczesnych metod dydaktyczno-rozwojowych. Ponadto w przedszkolu prowadzono dodatkowe zajęcia dla dzieci: 

  • “Mały odkrywca” w ramach, których prowadzone były przez dzieci różnego rodzaju eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze, rozwijały kompetencje matematyczno-przyrodnicze,
  • “Mały konstruktor” – w ramach których prowadzono naukę kodowania i programowania,
  • Zajęcia logopedyczne,
  • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

 

Dzięki tej inwestycji przedszkole w Posądzy zapewni od września opiekę dla 170 przedszkolaków.

 

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 2 452 953,38 zł. W ramach realizacji projektu pozyskano dofinansowanie na kwotę 827 765,25 zł.