Uroczystość przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dalewice.

//Uroczystość przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dalewice.

Uroczystość przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dalewice.

2018-08-03T14:11:54+00:00