Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Koniusza Nr 12/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r.

.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU BEZ PRZETARGU

.

Lp.

Położenie

nieruchomości

Właściciel/

nr księgi wieczystej

.

Nr działki

.

Opis

Nieruchomości/

powierzchnia

.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu najmu i termin wnoszenia opłat

Najemca

.

1.

.

Koniusza

.

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/00021837/6

.

27/4

Lokal mieszkalny w budynku mieszczącym się w Koniuszy 59/5, o powierzchni mieszkalnej 27,00 m2, wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan., CO

.

Przeznaczona na cele mieszkalne

.

Z chwilą zawarcia umowy na czas określony (1 roku)

.

Czynsz 3,08 zł/m2 miesięcznie +VAT – do 10 -go każdego miesiąca z góry oraz opłaty za media i podatek od nieruchomości.

Aktualizacja w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu.

Pierwsza umowa – osoba fizyczna

.

.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koniusza, a także na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Gminy Koniusza w okresie:

od dnia 30 stycznia 2024 r.

do dnia 19 lutego 2024 r.                                                                 


 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Koniusza Nr 12 /2024 z dnia 26 stycznia 2024 r.

.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE NA OKRES 5 LAT

.

Lp.

Położenie

nieruchomości

Właściciel/

nr księgi wieczystej

.

Nr działki

.

Opis

Nieruchomości/

powierzchnia

.

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodarowania

Wysokość i termin wnoszenia opłat

Uwagi

.

1.

.

Koniusza

.

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/00012726/9

.

67/2 o pow. 0,3010 ha

Zabudowana budynkiem „Dom Ludowy” w Glewie 38

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położona w terenach UP- usług publicznych

.

Użyczenie nieruchomości Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich w Glewie na okres 5 lat do 28 lutego 2029 r.

.

Nie dotyczy

.

.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koniusza, a także na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Gminy Koniusza w okresie:

od dnia 30 stycznia 2024 r.

do dnia 19 lutego 2024 r.                                                                 .