Załączniki:

 

Załącznik 1 – wzory legitymacji ankietera

Załącznik 2 – wykaz realizowanych badań ankietowych

Załącznik 3 – plakat badania ankietowe

Załącznik 4 – plakat badania rolne