XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 10 sierpnia 2018 r.

/, Uncategorized/XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 10 sierpnia 2018 r.

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 10 sierpnia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 10 sierpnia 2018 r. ( tj. piątek), o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Uchwała w sprawie zmiany budżety gminy na 2018 rok.
6. Odpowiedź na interpelacje i wnioski Radnych.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zakończenie.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

WAŻNE: Sesja będzie w całości nagrywana – dźwięk i obraz. Nagrania zostaną upublicznione na stronie internetowej gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.

2018-08-07T19:09:03+00:00