XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 10 sierpnia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 10 sierpnia 2018 r. ( tj. piątek), o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Uchwała w sprawie zmiany budżety gminy na 2018 rok.
6. Odpowiedź na interpelacje i wnioski Radnych.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zakończenie.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

WAŻNE: Sesja będzie w całości nagrywana – dźwięk i obraz. Nagrania zostaną upublicznione na stronie internetowej gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.