administrator

/administrator

About administrator

This author has not yet filled in any details.
So far administrator has created 122 blog entries.

Zakończenie Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków z Gminy Koniusza.

2019-03-19T00:09:41+00:00

Zakończenie Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków z Gminy Koniusza. W niedzielę 17 marca 2019 roku zakończył się 7- dniowy Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków-ratowników jednostek OSP z terenu naszej gminy. Druhowie po 66 godzinach odbytych zajęć teoretycznych i ćwiczeniach praktycznych przystąpili do egzaminu, który składał się z dwóch części: pisemnego testu wyboru i działań praktycznych w sytuacjach inscenizowanych przez lekarzy oceniających prawidłowość podejmowanych działań ratowniczych. Strażacy ćwiczyli na pozorantach i fantomach z wykorzystaniem wyposażenia torby ratowniczej PSP R-1, automatycznych defibrylatorów AED, desek ortopedycznych i użyciem tlenu medycznego. Kurs KPP z wynikiem pozytywnym ukończyło 30 strażaków z jednostek OSP: Biórków [...]

Zakończenie Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków z Gminy Koniusza. 2019-03-19T00:09:41+00:00

AKCJA SADZENIA DRZEW

2019-03-15T10:52:56+00:00

Jesteśmy świadomi faktu wycinania nadmiernej ilości drzew oraz pogarszającej się jakości powietrza. Z tego powodu Gmina Koniusza ma przyjemność zaprosić wszystkich mieszkańców na akcje sadzenia drzew, która odbędzie się 30 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy od godziny 14:00. Każdy kto przyniesie 120 litrowy worek z odpadami plastikowymi (zgniecione butelki) otrzyma sadzonkę dębu czerwonego. (jedna sadzonka dla osoby bez względu na ilość worków). Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na przygotowany rodzinny spektakl teatralny o tematyce ochrony środowiska dla całych rodzin. Spektakl przygotowała profesjonalna grupa teatralna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców na pokaz spalania od góry, który uchodzi za ekologiczny sposób palenia w kotłach. [...]

AKCJA SADZENIA DRZEW 2019-03-15T10:52:56+00:00

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

2019-03-14T11:26:21+00:00

Szanowni Państwo! Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, organizuje V edycję konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich – drużyny składające się maksymalnie z trzech osób. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów. Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach: I etap – to weryfikacja zgłoszeń w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Oddziale Terenowym w Krakowie, II etap – przygotowanie potrawy przez zakwalifikowane zespoły podczas trwania XXIV Konkursu Potraw Regionalnych w Czorsztynie 10 sierpnia 2019 r., III etap - Finał konkursu. Najlepsze drużyny z całego kraju spotkają się we wrześniu br. [...]

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich 2019-03-14T11:26:21+00:00

Informacje na temat odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez wiatr.

2019-03-11T13:35:16+00:00

Informacje na temat odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez wiatr.   Szanowni Państwo,   zarówno do mnie jak i do Urzędu Gminy wpływa wiele zapytań odnośnie odszkodowań z tytułu uszkodzonych budynków, ale także z tytułu uszkodzenia m.in. tuneli foliowych.   Pragnę Państwa poinformować, że Urząd Gminy nie ma prawnych możliwości, aby rozdysponować tego typu środki. Jedyna pomoc jakiej może udzielić Urząd Gminy to środki dla osób, których domy zostały zniszczone lub znacznie uszkodzone przez wiatr. Pomoc ta jest przeznaczona dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie [...]

Informacje na temat odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez wiatr. 2019-03-11T13:35:16+00:00

Nabór członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2019 r.

2019-03-07T16:26:00+00:00

Wójt Gminy Koniusza Znak: Or. 524.3.2019 Koniusza, dnia 07 marca 2019 r. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 7 marca 2019 r. o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Koniusza z dnia 27 lutego 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 14/2019 Wójta Gminy Koniusza z dnia 27 lutego 2019 r. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. [...]

Nabór członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2019 r. 2019-03-07T16:26:00+00:00

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2019 r.

2019-03-05T10:30:18+00:00

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2019 r. W dniu 22 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niegardowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Koniusza. Uczniowie rywalizowali w dwóch grupach wiekowych, rozwiązując test wyboru. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu ratownictwa przedmedycznego, znajomością przepisów przeciwpożarowych, rodzajów samochodów używanych podczas działań ratowniczych i ich specjalistycznego wyposażenia oraz nazewnictwa strażackiego. Przeprowadzane eliminacje turnieju były również okazją do zapoznania się uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci przedszkola z Niegardowa ze specjalistycznym sprzętem ratowniczym i odzieżą [...]

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2019 r. 2019-03-05T10:30:18+00:00

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY KONIUSZA

2019-02-27T13:40:41+00:00

Wójt Gminy Koniusza Or. 524.2.2019 ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 27 lutego 2019 roku   w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY KONIUSZA 2019-02-27T13:40:41+00:00

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY KONIUSZA

2019-02-27T13:32:30+00:00

Wójt Gminy Koniusza Or. 524.1.2019 ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt. [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY KONIUSZA 2019-02-27T13:32:30+00:00

Utrudnienia w sprawach związanych z dowodami osobistymi

2019-02-27T11:35:21+00:00

Urząd Gminy Koniusza informuje, iż w związku z wdrażaniem przez Ministerstwo Cyfryzacji E- Dowodów nastąpią utrudnienia w obsłudze spraw związanych z dowodami osobistymi. W związku z wdrożeniem z dniem 4 marca 2019 r. dowodów osobistych z warstwą elektroniczną nastąpią przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych i wystąpią pewne utrudnienia w załatwianiu spraw w zakresie dowodów osobistych. Wnioski papierowe o wydanie „starego” dowodu osobistego będzie można składać tylko do piątku 1 marca br., do godz. 11.30.   W dniach od 1 marca od godz. 12.00 do 4 marca br. nie będzie możliwości wydania spersonalizowanych dowodów osobistych. Nastąpi także czasowe wyłączenie możliwości [...]

Utrudnienia w sprawach związanych z dowodami osobistymi 2019-02-27T11:35:21+00:00