administrator

Strona główna/administrator

About administrator

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far administrator has created 234 blog entries.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej w Szarbii

2020-01-22T15:05:51+00:00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 20 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Koniusza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej, składającej się z działki 14/2 powierzchni 1,5210 ha w Szarbii Warunki przetargu: 1. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Koniuszy 55, sala nr 1 2. Opis nieruchomości: Oznaczenie nieruchomości: działka nr 14/2 powierzchni 1,5210 ha Nr Księgi Wieczystej: KR1H/00018313/3 Obciążenia nieruchomości : brak obciążeń Właściciel: Gmina Koniusza Przeznaczenie w planie: w terenie oznaczonym symbolem US- tereny usług sportowych i R1 [...]

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej w Szarbii2020-01-22T15:05:51+00:00

Informacja na temat stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącach styczeń- kwiecień 2020.

2020-01-17T15:03:13+00:00

Informacja na temat stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącach styczeń- kwiecień 2020.   Nowe stawki: Odpady zbierane w sposób selektywny - 24,50 PLN za osobę miesięcznie Podwyższona stawka za odpady zbierane w sposób nieselektywny - 49 PLN za osobę miesięcznie (od 1 stycznia 2020 roku obowiązek segregacji odpadów ustawowo został nałożony na wszystkie nieruchomości zamieszkałe) Ceny te zostały zatwierdzone, przez Radę Gminy Koniusza, ale nie były przez nią ustalane. Radni i Gmina nie mają w praktyce wpływu na wysokość stawki za odbiór odpadów, ponieważ jest ona obliczana tylko i wyłącznie na podstawie zewnętrznych kosztów odbioru odpadów. Obejmuje ona m.in. odbiór odpadów, [...]

Informacja na temat stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącach styczeń- kwiecień 2020.2020-01-17T15:03:13+00:00

PROTOKÓŁ z dnia 15 stycznia 2020 r. z przebiegu konsultacji

2020-01-15T21:38:52+00:00

R.Ż.6140.25.2019 Koniusza, dnia 15 stycznia 2020 r. Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy Strona Internetowa Gminy Koniusza PROTOKÓŁ z dnia 15 stycznia 2020 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2020 rok” 1. Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji było składanie opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2020 rok”. 2. Forma przeprowadzenia konsultacji: 1) zamieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza 2) zamieszczenie projektu uchwały na stronie [...]

PROTOKÓŁ z dnia 15 stycznia 2020 r. z przebiegu konsultacji2020-01-15T21:38:52+00:00

XVI Sesja Rady Gminy Koniusza

2020-01-10T21:28:36+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA   Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XVI Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 16 stycznia 2020 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie  porządku obrad. Przyjęcie  protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Wnioski  Sołtysów. Wnioski Kierowników Jednostek. Podjęcie uchwał w sprawie: a) przekształcenia Samorządowego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Wierzbnie, b)przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skarg Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krakowie na uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Koniusza, c)wyboru metody ustalenia opłaty za [...]

XVI Sesja Rady Gminy Koniusza2020-01-10T21:28:36+00:00

Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020

2020-01-08T18:28:39+00:00

Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 Modernizacja gospodarstw rolnych - w obszarze d - już w marcu! Kiedy i o co jeszcze można będzie się ubiegać w ARiMR w tym roku? Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 na stronie www.arimr.gov.pl i na naszym profilu na fb www.facebook.com/MalopolskiARiMR/  👉 https://link.do/r74CV    

Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-20202020-01-08T18:28:39+00:00

Posiedzenie komisji Rady Gminy Koniusza

2020-01-04T01:54:21+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  9 stycznia 2020 r. (tj. czwartek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Wierzbnie. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyboru metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Omówienie projektu uchwały w sprawie zakupu działki w Koniuszy. Sprawy [...]

Posiedzenie komisji Rady Gminy Koniusza2020-01-04T01:54:21+00:00