Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,
–  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

informują,  że w dniu  10 czerwca 2021 r. (tj. czwartek) o godzinie  1000 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy z firmą „Oktan” – stacja paliw w Posądzy oraz firmą „Nasza Sieć NET” – część dachu domu nauczyciela w Koniuszy pod antenę.
  3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
  5. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany MPZP Gminy Koniusza.
  7. Omówienie skargi  na bezczynność Wójta Gminy.
  8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  9. Zakończenie.