Gmina Koniusza ma przyjemność poinformować, iż 31.01.2020 r. zakończono realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Koniusza i redukcja emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań dzięki wymianie kotłów i pieców węglowych na piece gazowe.”

Projekt, którego beneficjentem była Gmina Koniusza, realizowany był w ramach dofinansowania pozyskanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; Poddziałanie 4.4.2 (Obniżenie poziomu niskiej emisji) – SPR.

Głównym celem projektu była wymiana 160 nieekologicznych kotłów węglowych, pochodzących z ogrzewania budynków mieszkalnych na obszarze Gminy Koniusza na nowoczesne – spełniające odpowiednie wymogi, kotły na paliwa gazowe. Nowe kotły charakteryzują się większą sprawnością w porównaniu ze starymi, co wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na paliwo do ogrzewania budynku, tym samym wygenerowane zostaną oszczędności finansowe u mieszkańców, którzy wymienili stare źródło  ogrzewania. Dodatkowo – zastosowanie kotłów na gaz, zdecydowanie wpłynie na poprawę emisyjności budynków, w których zostały one zainstalowane.

Oprócz zadań związanych z wymianą źródeł ciepła, Gmina Koniusza organizowała spotkania z mieszkańcami, konkursy ekologiczne, jak również spotkania młodzieży z Ekodoradcą. Przeprowadzono warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży oraz zorganizowano wycieczki ekologiczno-edukacyjne do nowoczesnych obiektów unieszkodliwiania i odzysku odpadów (Ekospalarnia Kraków).

Powyższe działania miały na celu wdrażanie optymalnego oraz efektywnego ekologicznie i ekonomicznie systemu ogrzewania w 160 domach prywatnych na terenie Gminy Koniusza, co pozwoliło na ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do powietrza, które są teraz wynikiem stosowania starych i nieefektywnych kotłów na paliwo stałe. Projekt przyczynił się do zmniejszenia zużycia energii w budynkach jednorodzinnych oraz miał na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.