Szanowni Mieszkańcy Gminy Koniusza!

Mamy przyjemność poinformować, że Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Koniusza otrzymały wsparcie w postaci dofinansowania w ramach programu GAZ-SYSTEM dla Edukacji. 

Dzięki otrzymanemu wsparciu zakupiliśmy pomoce dydaktyczne do pracowni fizyczno – chemicznej oraz sprzęt sportowy. Pomoce dydaktyczne posłużą w realizacji zajęć edukacyjnych z fizyki i chemii oraz na dodatkowych zajęciach rozwijający zainteresowania uczniów. Doposażenie szkół w dodatkowy sprzęt sportowy wpłynie na podniesienie atrakcyjności prowadzonych zajęć z wychowania fizycznego.

Całkowita wartość dofinansowania wyniosła 19.000 złotych, co otworzyło przed nami nowe możliwości w zakresie kształcenia i rozwijania pasji uczniów.

Nowy sprzęt sportowy zachęci uczniów do aktywności fizycznej, wspierając zdrowy tryb życia i rozwijając umiejętności sportowe.

Dzięki nowemu wyposażeniu pracowni fizyczno – chemicznej, nauka przedmiotów stanie się jeszcze bardziej fascynująca i angażująca, a nowe elementy wyposażenia umożliwią uczniom eksperymentowanie i zgłębianie tajników nauki.

Otrzymane dofinansowanie od firmy GAZ – SYSTEM to także dowód na to, jak ważna jest współpraca pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a przedsiębiorstwami wspierającymi rozwój lokalnej społeczności.

Dziękujemy. 

Link:

https://www.gaz-system.pl/pl/esg/wsparcie-edukacyjne/gaz-system-dla-edukacji.html