Informacja o kontynuacji wychowania przedszkolnego i rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023, tj. od 21 lutego 2022 r. rodzice/opiekunowie dzieci zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego  składają  deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 do dyrektora placówki, gdzie dziecko obecnie uczęszcza. 

 

Rekrutacja   do przedszkoli oraz  oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Dnia 28 lutego 2022 r.    rozpocznie się rekrutacja   do przedszkoli oraz  oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza na rok szkolny 2022/2023. Rodzice  lub opiekunowie, którzy będą się  ubiegać o przyjęcie dziecka  do przedszkola lub oddziału przedszkolnego mogą składać wymagane dokumenty od dnia 28 lutego 2022 r.   do dnia  14 marca 2022 r., a w postępowaniu uzupełniającym  od dnia 04 maja 2022 r. do 06 maja 2022 r.   

 

Rekrutacja   do  klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły

Dnia 28 lutego 2022 r.    rozpocznie się rekrutacja   do  klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza na rok szkolny 2022/2023. Rodzice  lub opiekunowie, którzy będą się  ubiegać o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Koniusza poza swoim obwodem szkolnym mogą składać wymagane dokumenty od  28 lutego 2022 r.   do dnia  14 marca 2022 r., a w postępowaniu uzupełniającym  od dnia 04 maja 2022 r. do 06 maja 2022 r.   

 

Informacji w sprawie rekrutacji udzielają dyrektorzy poszczególnych  szkół i przedszkoli oraz Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Koniuszy.

 

Kryteria i terminy rekrutacji określają:

  1. Uchwała Nr XXIV/167/2017 Rady Gminy Koniusza z  dnia 25 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 9 marca 2017r. poz. 1780,
  2. Uchwała Nr XXIV/169/2017 Rady Gminy Koniusza z  dnia 25 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów  Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 9 marca 2017r. poz. 1781,
  3. Zarządzenie  Nr 7/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 28 stycznia 2022 r.  w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Koniusza  na rok 2022/2023.

https://bip.malopolska.pl/ugkoniusza,a,1298903,uchwala-nr-xxiv1692017-rady-gminy-koniusza-z-dnia-25-lutego-2017-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-po.html

https://bip.malopolska.pl/ugkoniusza,a,1298885,uchwala-nr-xxiv1672017-rady-gminy-koniusza-z-dnia-25-lutego-2017-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-dl.html

 

Terminy rekrutacji 2022-23