Szanowni Państwo,

w związku z aktualizacją programu “Czyste Powietrze” bardzo zachęcamy wszystkich mieszkańców z terenu Gminy Koniusza, do wzięcia w nim udziału. Program ten w naszym województwie jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wszelkie informację dotyczące realizacji tego programu, możecie Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy w Koniuszy ( pokój nr. 5 tel. 12 386 91 00 wew. 23). Bardzo nas cieszy fakt zwiększającego się zainteresowania udziałem w tym programie, jednocześnie mamy jednak nadzieję, że liczba osób zainteresowanych będzie dalej wzrastała.

Uchwała Antysmogowa

Ponadto przypominamy wszystkim o obowiązującej Uchwale Antysmogowej dla Małopolski, której szczegóły można przypomnieć sobie dzięki specjalnie przygotowanym grafikom poniżej. Te przepisy wprowadzają mają przyczynić się do ochrony środowiska i zapewnienia nam lepszej jakości powietrza, jednak wprowadzają również obowiązki (m.in. dotyczące wymiany źródeł ciepła) dla każdego z nas. Warto więc z wyprzedzeniem się z nimi zapoznać i podjąć stosowne działania. Informacje na temat powyższych przepisów były już zamieszczane na stronie internetowej urzędu gminy i tablicach ogłoszeń, a także w trakcie spotkań dot. programu Czyste Powietrze

Dodatkowo informujemy, że w najbliższym czasie (w kopercie wraz nakazem podatkowy lub bezpośrednio od sołtysów) powinni Państwo otrzymać specjalne broszury informacyjne dotyczące Uchwały Antysmogowej i programu Czyste Powietrze, które zostały przekazane na spotkaniu z sołtysami w dniach 25, 26, 27 stycznia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury. 

Odpowiednie materiały można odebrać także w Urzędzie Gminy w Koniuszy pok. nr 5. 

Niestety ze względu na zagrożenie epidemiczne nie możemy w najbliższym czasie zrealizować informacyjnych spotkań dla mieszkańców, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach (05.09.2018 w GOK w Koniuszy, 06.03.2019 GOK w Koniuszy, 22.03.2019 remiza w Posądzy, 10.11.2019 remiza w Gnatowicach). 

Poniżej znajdą Państwo także informacje dotyczące działań mających na celu poprawę jakości powietrza, które były przeprowadzone w ostatnich latach w Gminie Koniusza:  

  • Gmina Koniusza wsparła wymianę 190 przestarzałych palenisk na paliwo stałe na nowoczesne kotły gazowe, kotły na pelet i pompy ciepła (w ramach programów gminnych przy wsparciu dofinansowania zewnętrznego w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020) 
  • Zamontowano 19 instalacji fotowoltaicznych na Budynkach Użyteczności Publicznej (łączna moc 112kW). Łącznie Gmina Koniusza na budynkach użyteczności publicznej  posiada zamontowane 21 instalacji o łącznej mocy 132 kW.
  • Dofinansowano 42 instalacje fotowoltaiczne w budynkach prywatnych ( łącznie 230 kW)
  • Dofinansowano 13 instalacji na panele solarne w budynkach prywatnych
  • Z programu Czyste Powietrze, w ramach wymiany kotła oraz termomodernizacji na terenie Gminy Koniusza, skorzystało w roku 2019 (80 osób) i 2020 r. (117)  – łącznie 197 osób.
  • Z Programu Mój Prąd w roku 2019 skorzystało 5 osób (łącznie 24 kW) w roku 2020 – 25 (146 kW) – łącznie 170 kW
  • Liczba przeprowadzonych kontroli w roku 2019 w zakresie spalania odpadów – 80 kontroli, pobrano 3 próbki popiołu, nałożono łącznie 20 mandatów, sprawdzono wilgotność drewna opałowego w 5 gospodarstwach.
  • Liczba przeprowadzonych kontroli w roku 2020 w zakresie spalania odpadów (rok pandemiczny) – 45 kontroli, 17 naruszeń, 16 mandatów, pobrano 1 próbkę popiołu
  • Poziom inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie Gminy, zamieszczonych w małopolskiej bazie inwentaryzacji, w roku 2020 wyniósł 70%

Zdajemy sobie sprawę z tego, że powyższe działania są jedynie niewielkim krokiem na drodze do poprawy jakości powietrza i muszą być w najbliższych latach kontynuowane na większą skalę. Dodatkowo przypominamy, że do wymiany dużej ilości palenisk zobowiązuje Uchwała Antysmogowa dla Małopolski. Dlatego też zachęcamy Państwa do zapoznania się z przepisami i możliwościami dofinansowań, a także do uczestnictwa w programach takich jak Czyste Powietrze czy Mój Prąd. Pamiętajmy, że powietrze to nasze wspólne dobro i od jego jakości zależy zdrowie nas wszystkich.

Z poważaniem,

Michał Bochenek

Ekodoradca – Gmina Koniusza

Dane kontaktowe Ekodoradcy:

Michał Bochenek

Urząd Gminy w Koniuszy  – pokój nr. 5

tel. 12 386 91 00 wew. 23

 

Więcej informacji o Uchwale Antysmogowej można znaleźć na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/