Wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich poza rzeźnią