PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONIUSZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK

1. Projekt programu współpracy na 2019 rok

2. Formularz do konsultacji programu