W dniu 26 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy odbyły się drugie warsztaty z cyklu spotkań organizowanych w ramach opracowania Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027. 

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych z Gmin: Kłaj, Koniusza oraz Słomniki, w tym członkowie Rady Programowej, przedstawiciele Gmin i organizacji społecznych.

Podczas spotkania uczestnicy zgłaszali swoje pomysły i omawiali jakie działania mogą być realizowane w ramach Strategii. Działania i projekty dotyczyć mogą obszarów związanych z edukacją, w tym edukacją włączającą, ochroną środowiska, mobilnością, czy w końcu z rozwojem oferty czasu wolnego. 

W wyniku przeprowadzonych warsztatów zaproponowane działania i rozwiązania posłużą do opracowania kierunków rozwoju Stowarzyszenia na kolejne lata.