Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Koniusza Nr 100/2022 z dnia 05 grudnia 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY BEZ PRZETARGU NA OKRES DO 3 LAT

.

Lp.

Położenie

nieruchomości

Właściciel/

nr księgi wieczystej

.

Nr działki

.

Opis

Nieruchomości/

powierzchnia

.

Przeznaczenie nieruchomości          i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy i termin wnoszenia opłat

Dzierżawca

.

1.

.

Glewiec

.

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/00021836/9KR1H/00031932/2

.

90/2, 90/3, 170/4

Nieruchomość

niezabudowana, użytkowana rolniczo

rola- klasa IIIa

o łącznej pow. 0,0920 ha

.

Przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

.

Przedłużenie umowy dzierżawy

do 31 grudnia 2025 r.

.

Czynsz roczny płatny:

do 15 maja 29,00 zł

+ podatek gruntowy.

Aktualizacja w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu.

.

Kolejna  umowa       z dotychczasowym dzierżawcą

.

2.

.

Niegardów-Kolonia

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/000212736/2

.

41

Nieruchomość

niezabudowana

użytkowana rolniczo

rola- klasa IIIa i IIIb

o pow. 0,5250 ha

Przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Przedłużenie umowy dzierżawy

do 31 grudnia 2025 r.

.

Czynsz roczny płatny w dwóch ratach:

I do15 maja 77 ; II do 15 września 76 zł

+ podatek gruntowy.

Aktualizacja w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu.

.

Kolejna umowa z dotychczasowym dzierżawcą

3.

Niegardów-Kolonia

Własność: Gmina Koniusza

Cz. dz. nr 242/2

Nieruchomość

niezabudowana

użytkowana rolniczo

rola- klasa I i II

o pow. 0,8256 ha

Przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Przedłużenie umowy dzierżawy

do 31 grudnia 2025 r.

.

Czynsz roczny płatny w dwóch ratach:

I do15 maja 128 ; II do 15 września – 128 zł

+ podatek gruntowy.

Aktualizacja w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu.

.

Kolejna umowa z dotychczasowym dzierżawcą

4.

Karwin

Własność: Gmina Koniusza KR1H/00015448/7

.

130/6

Nieruchomość

niezabudowana

użytkowana rolniczo

rola- klasa I, II, IIIb, łąka klasy IV

o pow. 0,3216 ha

Przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Przedłużenie umowy dzierżawy

do 31 grudnia 2025 r.

.

Czynsz roczny płatny w dwóch ratach:

I do15 maja 45 ; II do 15 września – 45 zł

+ podatek gruntowy.

Aktualizacja w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu.

.

.

Kolejna umowa z dotychczasowym dzierżawcą

5.

Piotrkowice Małe

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/00012761/6

.

Cz. dz. nr 36/3. 36/4

Nieruchomość

niezabudowana

użytkowana rolniczo

rola- klasa I, IIIa, IIIb, IVa, łąka klasy IV

o łącznej pow. 1,0000 ha

Przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Przedłużenie umowy dzierżawy

do 31 grudnia 2025 r.

.

Czynsz roczny płatny w dwóch ratach:

I do15 maja – 139 ; II do 15 września – 138 zł

+ podatek gruntowy.

Aktualizacja w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu.

.

Kolejna umowa z dotychczasowym dzierżawcą

6.

Glewiec

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/00012759/2

24

Nieruchomość

niezabudowana, użytkowana rolniczo

rola- klasa IIIa

o pow. 0,0510 ha

.

Przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

.

Przedłużenie umowy dzierżawy

do 31 grudnia 2025 r.

.

Czynsz roczny płatny:

do 15 maja 16,00 zł

+ podatek gruntowy.

Aktualizacja w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu.

.

Kolejna  umowa       z dotychczasowym dzierżawcą

7.

Biórków Wielki

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/00021977/9

24

Nieruchomość

niezabudowana, użytkowana jako staw rybny nieużytek

o pow. 0,3478 ha

.

Przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

.

Przedłużenie umowy dzierżawy

do 31 grudnia 2025 r.

.

Czynsz roczny płatny:

do 15 maja – 77,00 zł

+ podatek gruntowy.

Aktualizacja w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu.

.

Kolejna  umowa       z dotychczasowym dzierżawcą

8.

Wierzbno

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/00012753/7

.

Cz. dz. nr 166/12, 176/2

Nieruchomość

niezabudowana

użytkowana rolniczo

rola- klasa II, IIIa, o łącznej pow. 0,8600 ha

Przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Przedłużenie umowy dzierżawy

do 31 grudnia 2025 r.

.

Czynsz roczny płatny w dwóch ratach:

I do15 maja – 134 ; II do 15 września – 133 zł

+ podatek gruntowy.

Aktualizacja w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu.

.

Kolejna umowa z dotychczasowym dzierżawcą

.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koniusza, a także na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Gminy Koniusza w okresie:

od dnia 05 grudnia 2022 r.

do dnia 27 grudnia 2022 r.                                                                 

.

.

Wójt Gminy Koniusza

.

mgr inż. Wiesław Rudek

.

.

.

.

.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Koniusza Nr 100/2022 z dnia 05 grudnia 2022 r.

.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU BEZ PRZETARGU

.

Lp.

Położenie

nieruchomości

Właściciel/

nr księgi wieczystej

.

Nr działki

.

Opis

Nieruchomości/

powierzchnia

.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu najmu i termin wnoszenia opłat

Najemca

.

1.

.

Niegardów

.

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/00021347/4

.

221/8

Lokal użytkowy w budynku mieszczącym się w Niegardowie 72 na parterze o powierzchni użytkowej 60,92 m2 z korytarzem o pow. 20 m2, wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan, CO

.

Przeznaczona do najmu pod prowadzenie działalności leczniczej w drodze bezprzetargowej

.

Przedłużenie umowy najmu

1 czerwca 2023 r. na okres 5 lat

.

Czynsz 5,50 zł/m2 miesięcznie +VAT – do 10 -go każdego miesiąca z góry oraz opłaty za media i podatek od nieruchomości.

Aktualizacja w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu.

Kolejna umowa       z dotychczasowym najemcą

.

2.

.

Niegardów

.

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/00021347/4

.

221/8

Lokal użytkowy w budynku mieszczącym się w Niegardowie 72 na parterze o powierzchni użytkowej 43,86 m2 z korytarzem o pow. 10 m2, wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan, CO

.

Przeznaczona do najmu pod prowadzenie działalności leczniczej w drodze bezprzetargowej

.

Przedłużenie umowy najmu

1 stycznia 2023 r. na okres 5 lat

.

Czynsz 5,50 zł/m2 miesięcznie +VAT– do 10 -go każdego miesiąca z góry oraz opłaty za media i podatek od nieruchomości.

Aktualizacja w przypadku zmiany wysokości

Kolejna umowa       z dotychczasowym najemcą

.

.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koniusza, a także na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Gminy Koniusza w okresie:

od dnia 05 grudnia 2022 r.

do dnia 27 grudnia 2022 r.                                                                 

.

Wójt Gminy Koniusza

.

mgr inż. Wiesław Rudek

.

.

.

.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Wójta Gminy Koniusza Nr 100/2022 z dnia 01 grudnia 2022 r.

.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

.

Lp.

Położenie

nieruchomości

Właściciel/

nr księgi wieczystej

.

Nr działki i powierzchnia

.

Opis

Nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w MPZP       

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat i termin wnoszenia opłat

Biorący do używania

.

1.

.

Gnatowice

.

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/00008310/4

.

157 o pow. 0,0300 ha

Nieruchomość niezabudowana

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1)

.

Użyczenie na czas nieokreślony na cele związane z prowadzeniem działalności OSP

.

Nieodpłatnie

OSP Gnatowice

.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koniusza, a także na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Gminy Koniusza w okresie:

od dnia 05 grudnia 2022 r.

do dnia 27 grudnia 2022 r.                                                                 

.

Wójt Gminy Koniusza

.

mgr inż. Wiesław Rudek

.