Informacja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

i rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza

.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025, tj. od dnia 20 lutego 2024r. do dnia 26 lutego 2024r. rodzice/opiekunowie dzieci zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 do dyrektora placówki, gdzie dziecko obecnie uczęszcza.

.

Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

.

  Dnia 27 lutego 2024r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza na rok szkolny 2024/2025. Rodzice lub opiekunowie, którzy będą się ubiegać o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego mogą składać wymagane dokumenty od dnia 27 lutego 2024r. do dnia 14 marca 2024r., a w postępowaniu uzupełniającym od dnia 6 maja 2024r. do 10 maja 2024r.

.

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły

Dnia 27 lutego 2024r. rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza na rok szkolny 2024/2025. Rodzice lub opiekunowie, którzy będą się ubiegać o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Koniusza poza swoim obwodem szkolnym mogą składać wymagane dokumenty od dnia 27 lutego 2024r. do dnia 14 marca 2024r., a w postępowaniu uzupełniającym od dnia 6 maja 2024r. do dnia 10 maja 2024r.

 

Informacji w sprawie rekrutacji udzielają dyrektorzy poszczególnych szkół i przedszkoli oraz Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Koniuszy.

Kryteria i terminy rekrutacji określają:

.