Ogłoszenie w sprawie naboru na partnera – podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu

Dokumenty do pobrania:

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

Formularz oceny formalnej

Oświadczenie – deklaracja gotowości