Sesje Rady Gminy

/Sesje Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

VIII SESJA RADY GMINY KONIUSZA

2019-04-07T20:01:28+00:00

Koniusza, 05 kwietnia 2019 r. VIII SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że VIII Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. /tj. czwartek/, o godz. 9 00   w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Przyjęcie porządku obrad, 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji, 4. Interpelacje i wnioski Radnych 5. Wnioski Sołtysów, 6. Wnioski Kierowników Jednostek, 7. Uchwały w sprawie: a) zmiany budżetu gminy na 2019 rok, b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027, c) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernichowie, d) udzielenia dotacji z budżetu dla [...]

VIII SESJA RADY GMINY KONIUSZA 2019-04-07T20:01:28+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

2019-04-02T13:36:03+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Porządku Publicznego, informuje, że w dniu 3 i 4 kwietnia 2019 r. (tj. środa i czwartek) o godzinie 9 00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, 2. Wyjazd Komisji w teren – opracowanie planu pracy remontów, napraw bieżących dróg na 2019 rok. 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, 4. Zakończenie.

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy 2019-04-02T13:36:03+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy – 28 marca 2019

2019-03-26T01:17:28+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 28 marca 2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 9 00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027, 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy – 28 marca 2019 2019-03-26T01:17:28+00:00

VII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 lutego 2019 r.

2019-02-25T13:09:08+00:00

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że VII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 lutego 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek 7. Podjęcie uchwał w sprawie : a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza, b) zmiany uchwały Nr IV/12/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i [...]

VII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 lutego 2019 r. 2019-02-25T13:09:08+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Koniusza

2019-02-20T11:38:23+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 21 lutego 2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 9 00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza, 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2018 r. [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Koniusza 2019-02-20T11:38:23+00:00

VI Sesja Rady Gminy Koniusza

2019-02-13T18:19:02+00:00

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że VI Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbędzie się 18 lutego 2019 r. /tj. poniedziałek/, o godz. 9 00   w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Podjęcie uchwał w sprawie : a) inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, b) zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz  ustalenia wynagrodzenia za inkaso, c) współpracy z Gminą Miasto Kraków w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie. [...]

VI Sesja Rady Gminy Koniusza 2019-02-13T18:19:02+00:00

V SESJA RADY GMINY KONIUSZA

2019-01-10T21:05:21+00:00

V SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że V Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 17 stycznia 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany budżetu gminy na 2019 rok, b) określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, c) ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet przysługujących Radnym, d) wysokości diet dla [...]

V SESJA RADY GMINY KONIUSZA 2019-01-10T21:05:21+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Koniusza

2019-01-06T07:41:26+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 10 stycznia 2018 r. (tj. czwartek) o godzinie 8:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Koniusza 2019-01-06T07:41:26+00:00

IV SESJA RADY GMINY KONIUSZA

2018-12-20T01:26:08+00:00

IV SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że IV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 grudnia 2018 r. ( tj. piątek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek 7. Uchwały w sprawie: a) zmiany budżetu gminy na 2018 rok, b) przyznania dotacji z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy, c) przyznania dotacji z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy, d) współpracy z Gminą Miasto [...]

IV SESJA RADY GMINY KONIUSZA 2018-12-20T01:26:08+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy – 13 grudnia 2018

2018-12-10T06:47:16+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 13 grudnia 2018 r. (tj. czwartek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, 3. Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, 4. Przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027, 5. Omówienie projektu uchwały [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy – 13 grudnia 2018 2018-12-10T06:47:16+00:00