Sesje Rady Gminy

/Sesje Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

X Sesja Rady Gminy Koniusza

2019-06-12T11:08:16+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że X Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 13 czerwca 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Koniusza za rok 2018”. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Koniusza, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koniusza za [...]

X Sesja Rady Gminy Koniusza 2019-06-12T11:08:16+00:00

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2018 ROK

2019-06-03T11:36:37+00:00

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2018 ROK Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Koniusza przedstawia Radzie Gminy w Koniuszy Raport o stanie Gminy Koniusza za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Koniusza za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co [...]

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2018 ROK 2019-06-03T11:36:37+00:00

Informacje o posiedzeniach komisji Rady Gminy

2019-06-03T11:18:55+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 4 czerwca 2019 r. (tj. wtorek) o godzinie 9 00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji [...]

Informacje o posiedzeniach komisji Rady Gminy 2019-06-03T11:18:55+00:00

IX Sesja Rady Gminy Koniusza

2019-05-26T10:28:24+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że IX Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 30 maja 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) przekazania skargi według właściwości, b) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalewicach, c) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Posądzy, d) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej [...]

IX Sesja Rady Gminy Koniusza 2019-05-26T10:28:24+00:00

Informacje o posiedzeniach komisji Rady Gminy

2019-05-05T20:08:51+00:00

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, informuje, że w dniu 10 maja 2019 r. (tj. piątek) o godzinie 8:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Analiza i rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Koniusza. 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 4. Zakończenie. _________________________________________________________________________________________________________________________________ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, informuje, że w dniu 9 maja 2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 8:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie [...]

Informacje o posiedzeniach komisji Rady Gminy 2019-05-05T20:08:51+00:00

VIII SESJA RADY GMINY KONIUSZA

2019-04-07T20:01:28+00:00

Koniusza, 05 kwietnia 2019 r. VIII SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że VIII Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. /tj. czwartek/, o godz. 9 00   w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Przyjęcie porządku obrad, 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji, 4. Interpelacje i wnioski Radnych 5. Wnioski Sołtysów, 6. Wnioski Kierowników Jednostek, 7. Uchwały w sprawie: a) zmiany budżetu gminy na 2019 rok, b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027, c) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernichowie, d) udzielenia dotacji z budżetu dla [...]

VIII SESJA RADY GMINY KONIUSZA 2019-04-07T20:01:28+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

2019-04-02T13:36:03+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Porządku Publicznego, informuje, że w dniu 3 i 4 kwietnia 2019 r. (tj. środa i czwartek) o godzinie 9 00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, 2. Wyjazd Komisji w teren – opracowanie planu pracy remontów, napraw bieżących dróg na 2019 rok. 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, 4. Zakończenie.

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy 2019-04-02T13:36:03+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy – 28 marca 2019

2019-03-26T01:17:28+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 28 marca 2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 9 00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027, 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy – 28 marca 2019 2019-03-26T01:17:28+00:00

VII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 lutego 2019 r.

2019-02-25T13:09:08+00:00

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że VII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 lutego 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek 7. Podjęcie uchwał w sprawie : a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza, b) zmiany uchwały Nr IV/12/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i [...]

VII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 lutego 2019 r. 2019-02-25T13:09:08+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Koniusza

2019-02-20T11:38:23+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 21 lutego 2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 9 00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza, 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2018 r. [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Koniusza 2019-02-20T11:38:23+00:00