Archiwum dla miesiąca: listopad 2022

XL Sesja Rady Gminy Koniusza

2022-11-23T20:29:03+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XL Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 29 listopada 2022 r. ( tj. wtorek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Ślubowanie Radnego. 3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 6. Interpelacje i wnioski Radnych. 7. Wnioski Sołtysów. 8. Wnioski Kierowników Jednostek. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy oraz kolejnej umowy najmu na grunty stanowiące własność Gminy Koniusza z dotychczasowymi dzierżawcami i dotychczasowymi najemcami, b) przyjęcia „Programu [...]

XL Sesja Rady Gminy Koniusza2022-11-23T20:29:03+00:00

XXXIX Sesja Rady Gminy Koniusza

2022-11-22T02:19:47+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXIX Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbędzie się 24 listopada 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie : a) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polekarcicach b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Zakończenie.

XXXIX Sesja Rady Gminy Koniusza2022-11-22T02:19:47+00:00

INFORMACJA dotycząca funkcjonowania PSZOK

2022-11-18T14:15:36+00:00

INFORMACJA dotycząca funkcjonowania PSZOK W związku z rozpoczęciem prac związanych z przebudową informujemy iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Posądzy od dnia 1 grudnia 2022 r. do 30 kwietnia 2023 rok będzie nieczynny. Ostatnim dniem pracującym dla PSZOK będzie sobota (26-11-2022) r. w godz. 9:00 – 12:00.

INFORMACJA dotycząca funkcjonowania PSZOK2022-11-18T14:15:36+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

2022-11-18T14:12:05+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  22 listopada 2022 r. (tj. wtorek) o godzinie  1000 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy oraz kolejnej umowy najmu na grunty stanowiące własność Gminy Koniusza z dotychczasowymi dzierżawcami i dotychczasowym najemcą. Omówienie projektu uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Koniusza. Omówienie projektu uchwały [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy2022-11-18T14:12:05+00:00

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

2022-11-18T14:06:27+00:00

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH   Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA Do pobrania: Wniosek_dla_gospodarstw_domowych

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA2022-11-18T14:06:27+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

2022-11-14T01:06:02+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy  Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy informuje,  że w dniu  16 listopada 2022 r. (tj. środa) o godzinie  12:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Rozpatrzenie pism i wniosków mieszkańców oraz Sołtysów Gminy Koniusza. Wyjazd Komisji w teren. Sprawy bieżące i wolne wnioski, Zakończenie.

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy2022-11-14T01:06:02+00:00

Program zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych – Gmina Koniusza

2022-11-09T01:11:45+00:00

Wójt Gminy Koniusza informuje, że Gmina Koniusza przystąpiła do rządowego programu zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych, które określono przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 2236). Mając na uwadze konieczność ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla oraz skonkretyzowania jego sortymentu (ekogroszek/groszek, gruby) zwracamy się do mieszkańców Gminy Koniusza o składanie wniosków o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego na załączonych wzorach wniosku. Wnioski składać można: 1.Osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza od poniedziałku do piątku w [...]

Program zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych – Gmina Koniusza2022-11-09T01:11:45+00:00

Obywatelski monitoring funduszy europejskich – nie przegap!

2022-11-07T13:31:56+00:00

Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap! Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich. . Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został [...]

Obywatelski monitoring funduszy europejskich – nie przegap!2022-11-07T13:31:56+00:00
Przejdź do góry