Archiwum dla miesiąca: listopad 2022

Przerwy w dostawie wody

2022-11-04T01:37:57+00:00

UWAGA! W dniu 04.11.2022 r. w godzinach od 8:00 do 12:30 na terenie miejscowości Biórków Wielki i Zielona mogą wystąpić przerwy w dostawach wody z gminnego wodociągu. Konieczne do przeprowadzenia prace na wodociągu zostaną wykonane jak najszybciej.

Przerwy w dostawie wody2022-11-04T01:37:57+00:00

PROTOKÓŁ   z dnia 31 października 2022 r. z przebiegu konsultacji projektu “Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

2022-11-03T11:26:42+00:00

Znak: Or.526.7.2022           Koniusza, dnia 31 października 2022 r. . .   PROTOKÓŁ   z dnia 31 października 2022 r. z przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok" . 1.Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji było składanie opinii, uwag i wniosków do projektu "Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok". 2.Forma przeprowadzenia konsultacji: 1) zamieszczenie projektu „Programu” na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza; 2) zamieszczenie projektu „Programu” na stronie internetowej Gminy Koniusza www.koniusza.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 3) uwagi i wnioski dotyczące [...]

PROTOKÓŁ   z dnia 31 października 2022 r. z przebiegu konsultacji projektu “Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”2022-11-03T11:26:42+00:00
Przejdź do góry