Loading...
Strona główna2021-03-02T02:24:12+00:00

AKTUALNOŚCI

Gmina Koniusza

2804, 2022

Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursach ofert

. Znak:Or.524.4.2022 Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 27 kwietnia 2022 r. . . w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursach ofert na realizację [...]

Projekty Unijne realizowane przez Gminę Koniusza
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”
Projekt ,,Obudź swój potencjał zawodowy”

Urząd Gminy w Koniuszy

Przejdź do góry