Informacje ogólne

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie – Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Komunikat AGROBUD – taryfa

Wyrok SN – sieć kanalizacyjna

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej można zgłaszać:

1. W godzinach 7:00 – 15:00 pod numerem (12) 386 21 87

2. W godzinach 15:00 – 7:00 pod numerem (12) 386 95 38

3. Całodobowo pod numerem 603 633 052

Ujęcia wody

Studnia DN1 – Zielona
Pozwolenie wodnoprawne na 2018 rok

Sprawozdanie z badań nr 2466/2018 – MAJ 2018

Sprawozdanie z badań nr 2467/2018 – MAJ 2018

Sprawozdanie z badań nr 3439/2018 – LIPIEC 2018

Komunikat z dnia 11.09.2018 na temat przydatności wody do spożycia

Sprawozdanie z badań nr 5060/2018 – GRUDZIEŃ 2018

Sprawozdanie z badań Nr 882/2019 – MARZEC 2019

Chorążyce
Pozwolenie wodnoprawne na 2018 rok

Sprawozdanie z badań nr 2464/2018 – MAJ 2018

Sprawozdanie z badań nr 3438/2018 – LIPIEC 2018

Uzupełnienie do sprawozdania z badań Nr 5057/2018 – GRUDZIEŃ 2018

Sprawozdanie z badań nr 5057/2018 – GRUDZIEŃ 2018

Sprawozdanie z badań Nr 880/2019 – MARZEC 2019

Studnia GW1 – Gnatowice
Pozwolenie wodnoprawne na 2018 rok

Uzupełnienie do sprawozdania z badań Nr 5058/2018 – GRUDZIEŃ 2018 

Sprawozdanie z badań nr 5058/2018 – GRUDZIEŃ 2018

Polekarcice S1, S2
Pozwolenie wodnoprawne na 2018 rok

Sprawozdanie z badań nr 2465/2018 – MAJ 2018

Sprawozdanie z badań nr 3440/2018 – LIPIEC 2018

Sprawozdanie z badań nr 5059/2018 – GRUDZIEŃ 2018

Sprawozdanie z badań Nr 881/2019 – MARZEC 2019

Kanalizacja

Oczyszczalnia ścieków Karwin
Sprawozdanie z badania – 11.2017

Sprawozdanie z badania – 06.2017

Badanie z 2016 roku – Karwin

Badanie z 2015 roku – Karwin

Oczyszczalnia ścieków Piotrkowice Małe
Pozwolenie wodnoprawne na 2018 rok

Sprawozdanie z badania – 11.2017

Sprawozdanie z badania – 06.2017

Badanie z 2016 roku – Piotrkowice

Badanie z 2015 roku – Piotrkowice