Jakość wody – aktualne badania

Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej można zgłaszać:

1. W godzinach 7:00 – 15:00 pod numerem (12) 386 21 87

2. W godzinach 15:00 – 7:00 pod numerem (12) 386 95 38

3. Całodobowo pod numerem 603 633 052

Informacje ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę – Koniusza – Agrobud

Jak odczytać wodomierz?
Wodomierz dodatkowy
Rozliczenia z odbiorcami
Przyłącz wodociągowo/kanalizacyjna
Zawieranie umów
Badania ścieków
Taryfa, cennik, regulamin